Teruglopen 0.groep activiteiten

Beschouwing van O#o  – ingekort tot de essentie door HdB
Oorspronkelijk te vinden op:

Wijze woorden van Otto
In de 0.groep zit meer vermogen dan menig groot bedrijf op pocht.
Het verschil is dat in een groot bedrijf het onderzoeksteam samenwerkt.

Maar dat verschil vervalt wanneer de 0.-ers goed samenwerken… Vrije Keuze => Besluit => Overtuiging => Reflex.
Iedereen is vrij een eigen mening te hebben: Vrije Keuze is Het gegeven van leven.

Iedereen heeft een eigen standpunt op Aarde; daardoor kunnen we elkaar in onze visies complementeren.

Vrije Keuze, HET kenmerk van leven.
1) Vrije Keuze, 2) Respect, 3) Response-Ability en 4) Reliability.

Ik deel wat ik vind vrijelijk met anderen – zij kunnen helpen zien wat ik niet zie.
Objectieve beschrijving is altijd op Subjectieve beleving gebaseerd.
Wetenschap is een consensus techniek.

“WaarNeming”; een proces van actieve betrokkenheid beleving.
Elk verhaal is een mozaïekstukje om het totaalbeeld te vormen.

Over en weer van elkaar kunnen leren, elk, samen.
Zo ontstaat elke wetenschap: iemand vind wat; anderen voegen toe.

Het gaat om een communicatietechniek; wetenschappelijk denken.
Oftewel: geen opinies, maar verwijzing naar betrouwbare bevindingen.

Elk woord moet worden gedefinieerd, om te worden begrepen.
Wat ik zoek is een groep om ons eigen werk samen te voegen tot bruikbare resultaten.
Bruikbare resultaten.
Betrouwbare bevindingen.

JE EIGEN ONGELIJK BEWIJZEN.