Straling-stress 2017

Er zijn veel minder elektro-gevoeligen dan algemeen wordt beweerd.
(Maar dat geringe aantal kan wel heel veel last ondervinden, maar van andere elektrosmog dan beweerd wordt.)

Er lopen veel personen rond met een lawaai-box (wat de Duitsers een knatterbox noemen) en denken te meten volgens het boekje.
Echter, weinigen hebben het thema elektrosensitiviteit grondig bestudeerd in al haar facetten.
Weinigen weten wat het precies inhoudt, welke frequenties nu in feite zo schadelijk zijn, wat men dient te ondernemen om minder last van elektrosmog te hebben.
Weinigen hebben zich afgevraagd hoe het komt dat miljarden mensen dagelijks aan elektrosmog zijn blootgesteld, er totaal geen hinder van ondervinden en waarom slechts een gering aantal wel met lichamelijke klachten geconfronteerd worden.
Daar zijn redenen voor.
1. Alle elektrosensitieven zijn *ziek*: Bewust of onbewust.
Hun immuunsysteem is aangetast door allerlei zeer verschillende oorzaken, in de laatste plaats door elektrosmog zelf.
Wanneer men zijn beschadigde immuunsysteem kan repareren, vermindert de gevoeligheid voor elektrosmog. Daar zijn methodes voor.
De meeste elektrosensitieve personen hebben geen idee wat zij allemaal onder de leden hebben, aan bijvoorbeeld parasieten en andere microorganismen, tekorten en teveel van bepaalde stoffen, slecht werkende organen (lever, gal, pancreas, maag, aders, etc.)
2. Uitgangspunt voor metingen van straling hoort de elektrosensitieve persoon te zijn, niet wat een boekje adviseert.
Er zijn twee soorten golven; transversale golven en longitudinale golven.
Velen denken dat de hoogfrequente straling van bv zendmasten zo schadelijk is.
Echter, de meest in het lichaam biologisch inwerkende transversale golven en frequenties liggen tussen 5kHz en 10 MHz. Daarboven is het veel minder schadelijk.
Het is zelfs zo, dat wanneer men deze middenfrequente frequenties in een hoofdstraal van bijvoorbeeld een UMTS zender met een aparte antenne kan afvangen, de elektrosensitieve personen die eerst niet meer aan de voorkant van hun huis konden verblijven, dat nu wel weer kunnen, en helemaal geen last meer van dezelfde UMTS zender hebben!
3. Het meten van deze middenfrequentie frequenties geschiedt met aparte meetapparatuur en detectoren.
4. Veel elektrosensitieven, die bepaalde protection devices gebruiken, en vrijwel geen last meer ondervinden van zendmasten, DECT en Wifi, kunnen toch hinder ondervinden van zeer zwakke andere elektrosmog bronnen.
Dat kunnen zijn bepaalde smartphones in de zak van passanten, maar ook andere bronnen zoals TL- lampen, spaarlampen, opladers, kerstverlichting bij de buren, etc.
Ook kan het gebeuren dat elektrosensitieven helemaal uit hun dak kunnen gaan bij uiterst zwakke, nauwelijks meetbare straling, maar ongevoelig zijn voor sterke signalen.
Dit is iets wat techneuten niet kunnen begrijpen. Hun meters geven niets aan en toch klagen de elektrosensitieven, die vervolgens als simulaten worden weggezet.
5. De oorzaak voor het genoemde in punt 4 kan samengevat worden onder het hoofdstuk longitudinale golven waarover ik (Charles Claessens) op mijn website een heel hoofdstuk heb geweid.
Longitudinale golven begaan een veel langere weg, dan transversale golven. Dus, waar transversale golven ophouden, gaan de longitudinale veel verder, en dat is de reden waarom de hypergevoelige elektrosensitieven daar op reageren.
Deze longitudinale golven, of Hyperschall zoals Gebbensleben dat noemt, kunnen eenvoudig met simpele middelen zeer effectief gereflecteerd worden, hetgeen door de elektrosensitieve meteen gewaar wordt. Longitudinale golven bevinden zich in het THz gebied.
6. De meetspecialisten adviseren om uit de buurt van stralingsbronnen te blijven, zg. ontwijken, maar dat blijkt in de praktijk steeds moeilijker tot zelfs onmogelijk te worden.
Voorts adviseert men om afscherming te plaatsen. Dat kan de transversale golven wel reduceren, maar laat de biologisch zo relevante longitudinale golven gewoon door. Redenen waarom in veel gevallen elektrosensitieven bij afscherming minder baat hebben.
7. Met een eenvoudig elektronisch apparaat kan men binnen twee minuten aan een persoon meten in welke mate men elektrogevoelig is. De door het liachaam geabsorbeerde elektrosmog wordt cijfermatig aangegeven.
Zo kan men ook de invloed van elektrosmog, evenals hulpmiddelen daartegen aan een persoon goed meten.
8. Met een bepaalde detector kan men aan het lichaam aanschouwelijk meten in hoeverre die persoon gevoelig is voor verschillende elektrosmog bronnen in huis, bv TV, koelkast, TL lamp. etc.
9. Met een bepaald systeem kan men de energie in het lichaam van allerlei organen, weefsels, cellen, chromosomen, DNA, etc. meten.
Daarmee kan men zien welke aandoeningen nu aanwezig zijn, en welke in de nabije toekomst te verwachten zijn (bv 3-5 jaar).
Door een expositie van elektrosmog, kan men zo met een nieuwe meting zien, wat elektrosmog in het lichaam teweeg brengt. Of bepaalde aandoeningen verergeren, en of bepaalde komende aandoeningen nu dichterbij gekomen zijn.
Met dit systeem kan men goed de onderliggende oorzaken van een beschadigd immuunsysteem naar voren halen (en tevens behandelen).
10. Er is een spreekwoord: Wat de boer niet kent vreet-ie niet.
En zo is het ook gesteld met de goegemeente, die niets van dit alles wil weten en stug doorgaat met hun doemverhalen, zonder goede blijvende oplossingen te bieden.
Bron artikel – http://www.milieuziektes.nl/Pagina11.html

Mijn aanvulling
Mijn (Frank)ervaring is dat straling momenteel overal aanwezig is. Inclusief de Mindcontrole.
De kunst is stralingbronnen zoveel mogelijk te voorkomen, afschermen en ontwijken.
Diverse technieken en hulpmiddelen zullen tot vermindering problemen komen.
Echter de huidige mens zal wel zelf verstandig moeten zijn en ook geoznd willen zijn.
Wij leven nu in een wereld van kunstmatige intelligentie. Wordt wakker.
Het is nu dweilen met de kraan open en net als het asbest verhaal een kwestie van tijd….

Mijn advies is verminder eerst de electro-stress om je heen.
Vraag een deskundige voor meting van je leefomgeving.
Met voeding valt heel veel te bereiken.
Volg de adviezen van bijvoorbeeld Kerri Rivera
Ik volg ze en kan de positieve werking merken.
Ook het 30 punten plan van Charles zal veel problemen kunnen oplossen.
Neem je eigen verantwoordelijkheid.

Bekijk dit filmpje eens en ga inzien in wat voor bizarre tijd wij leven.
Ook dit zullen wij gaan ondervinden als we niets ondernemen.
Slimme meter meer informatie

Fijne dag en blijf lachen (=gezond)

Frank Bonte
www.frankbonte.nl
www.nulpuntenergie.net