Her-jaardag

Herjaardag
tekst O#o

Voor een (bijna) jarige gaf ik vandaag de volgende uitleg.
Misschien is het ook voor jou heel goed her-kenbaar.

We worden allemaal geboren op Aarde vanuit de BaarMoeder.
Tot het moment van geboorte zijn we afgeschermd van de omgeving.
Het meridiaansysteem van je moeder werkt als een ‘isolerende’ Kooi van Faraday.
Het gevolg is dat je (hopelijk) ‘ongerept’ geboren kan worden.

Zeker, er zijn dingen waar je moeder op reageert, in de omgeving.
Die verstoringeffecten kunnen doorwerken op je lichaam.
Op eenzelfde manier kunnen verstoordheden in je voorouders in je doorwerken.
De katholieken noemen dat de erfzonde; de familietraditie in belevingsproblemen.

Zodra je geboren bent weet je zelf direct waar dat om gaat; buiten de aura van je moeder.
De omgevingseffecten werken direct op je in – en in je door – als je het/dat laat gebeuren,.
Daardoor moet, en leer, je allerlei veranderingen verteren (net zoals je voedsel verteert).
Het gevolg is dat je leert omgaan met omgevingsveranderingen; als Schepper in Schepping.

En dan, eens per jaar, staat de zon weer exact ‘waar die bij je geboorte ook al stond’.
(Op dezelfde manier is er een herhaling van de planeetstand voor elke andere planeet.)
In feite is het niet een herhaling maar een herkansing: een gelegenheid voor een ‘reset‘.
Want als je weet wat je startrelatie is met de zon, weet je dat ool voor je ziel en bezieling.

De astrologie is een instrument om die herkansingsmomenten exact te berekenen.
Daaruit kan je weten wanneer de zon exact op dezelfde plaats staat als tijdens je geboorte.
Dat was het moment dat je als het ware instapte in je lichaam, en in je be-leving op Aarde.
Maar dat is ook het moment dat je weer even kan uitstappen, naar je geboortemoment; en je ziel.

Op je herjaardag kan je (in meditatie) je in gedachten weer ‘inleven in de zon’.
Denk bij het woord meditatie in het Frans: je m’édite, tu t’édites, il s’édite, enzovoort.
Met is een moment dat je even terugkijkt naar je zelf om te zien of alles ‘klopt’.
Maar ook om bij te stellen (menstruatie van de ziel) wat beter anders kan; wat anders beter kan.

Het is een simpele techniek: reken uit wanneer je exacte Weerkeermoment van je Zon is.
Zoek voor die dag een plek op die je associeert met je Zelf/Ziel/geZon’d/Bezield zijn.
Bereid de plek voor, richt die in, als een soort baarmoeder voor een soort van wedergeboorte.
En zorg ervoor dat je dan voor de hele tijd van je wedergeboorte niet gestoord wordt.

Dan, op het juiste moment, stap je vanuit je lichaam (‘in gedachten’) (weer) in de zon.
De zon staat op dat moment op het (tijd)punt van verbondenheid met je bestaan op aarde.
Door ‘in de zon’ te stappen, stap je als het ware terug met het punt ‘waar je vandaan komt’.
Vanuit de zon (Sol=Ziel) ben je dan verbonden met de basis van je bestaan (Schepping/Spirit).

Neem de tijd om, in de zon, eerst jezelf weer Goed te voelen; als in een bad van licht.
Na een tijdje merk je dat de je niet meer blind staart op het licht, en ‘verder’ kan ‘zien’.
Dan zie je dat de Zon een knooppunt is in een enorm netwerk van draden (“Indra’s Web”).
En dat je vanuit de zon als die draden (van herkomst) in perspectief weer kan verkennen.

Op die manier kan je, op je her-jaardag, een reset doen van je bestaan, naar je oorsprong.
Je stapt als het ware even ‘uit je beleving op/van de Aarde’; terug naar je bezieling (Sol=Zon).
Je kan dan vanuit een hernieuwd perspectief later weer instappen in je lichaam en je leven.
Met het besef dat de Aarde nu je Baarmoeder is, en je Lichaam de Placenta van/voor je Ziel.

Het beste kan je dit alleen doen; want het gaat om jouw lichaam en jouw leven.
Als ‘de overstap’ voor je lastig is, maak je startpunt op aarde; maak een ‘lanceerbasis’.
Richt een plek(je) in met geuren en kleuren, en symbolen van leven en licht en de zon.
Dan is je Mind alvast gewend aan het idee dat je voorstelling van je inleving meer ‘waar’ is.

Als je dit een paar maal zelf gedaan hebt dan kan je dit ook doen met goede vrienden.
Die hebben een (‘vroedvrouw’) rol bij het focussen van je aandacht in je voorbereiding.
En ze kunnen helpen om na je ervaring je beleving voor jezelf/hen te vertellen/herhalen.
Dar werkt alleen goed met mensen die zelf bezield zijn, en waarvan de ziel zelf vrij is.

Dat is het dan.
Je kan van elke verjaardag een herjaardag maken.
Op dezelfde manier heb je herjaardagen voor elke andere planeet=chackra=orgaan=betrokkenheid.
En het gaat er steeds om dat je je omgevingsbeleving herleid naar je zelfbeleving, in haar oorsprong.

Geniet gewel

Feel well

O#o