Alle berichten van Frank Bonte

nulpuntenergie

Vrije energie technologie werkt echt!

Hierbij wil ik aandacht bedsteden aan het verschijnsel van vrije energie, want nadat de mogelijkheid daartoe officieel heel lang ontkend is, heeft de Amerikaanse marine onlangs officieel een werkzaam patenten voor vrije energie technologie vrijgegeven! Dit is echt opvallend, omdat tot op heden zulke patenten als ze al werden afgegeven systematisch geheim verklaard werden, zogenaamd in het belang van ‘nationale veiligheid’. In dat geval wordt het uitvinders verboden om de technologie openbaar te maken of te gebruiken. Wat is vrije energie en wat heeft vrije energie met spiritualiteit te maken
Wat is vrije energie?
De term vrije energie wordt gebruikt voor vormen van energieopwekking die gekenmerkt worden door over-unity. Dat wil zeggen dat een technologie voor energieopwekking betreft waarbij er meer energie uit een systeem komt, dan dat er in het systeem gaat. Dus de output aan energie is groter dan de input – in tegenstelling tot de ons bekende vormen van energieopwekking waarbij er meer energie in een systeem gaat dan er uitkomt. Via deze vorm van energieopwekking, die in lijn is met de werking van de universele wetten, zouden we kunnen beschikken over een eindeloze hoeveelheid energie zonder de natuurlijke omgeving te belasten of te vervuilen. Als we gebruik zouden kunnen maken van vrije energie zijn we niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen en hebben we ook geen ‘hernieuwbare’ energie zoals zonne- of windenergie nodig, wat de aanleg van velden vol zonnepanelen en zeeën vol windturbines overbodig zou maken.
Een overvloed aan schone energie
Veel mensen weten niet dat deze optie voor vrije energie in principe bestaat, hoewel de afgelopen honderd jaar er diverse mensen in staat zijn bleken om apparaten te bedenken en te construeren die vrije energie leverden. Een paar voorbeelden van uitvinders van zulke apparaten uit de eerste helft van de 20ste eeuw zijn de Servisch-Amerikaanse uitvinder Nikola Tesla (1856-1943), bekend als uitvinder van de wisselstroom (maar nauwelijks bekend van zijn vele andere uitvindingen), de Noord-Amerikaanse kunstenaar, auteur en uitvinder Walter Russell (1871-1963), onder andere bekend van het boek over hem met de titel ‘The man who tapped the secrets of the universe’ , de Oostenrijkse boswachter en uitvinder Viktor Schauberger (1885-1958) bekend als de man die zijn kennis opdeed door te leren van de natuur en vooral door het bestuderen van water en Thomas Henry Moray (1892-1974) onder andere bekend van zijn Radiant Energy Device. Een paar recentere voorbeelden van uitvinders van vrije energie apparaten uit de tweede helft van de 20ste eeuw zijn Bruce DePalma (1935-1997) uit Noord Amerika en zijn N-Machine/Space Power Generator; Paramahamsa Tewari (1937-2017) uit India en zijn Digital Magnetic Transducer Generator; en Adam Trombly uit Noord Amerika.
Hoe kan een apparaat meer energie leveren dan gebruiken?
Echter wat ons officieel wordt verteld is dat zoiets als vrije energie niet bestaat en dat een perpetuum mobiele een sprookje is. Dat wordt soms zelfs toegelicht met het argument dat als het wel zou bestaan, we dat dan toch wel zouden gebruiken. Echter de waarheid laat een heel ander verhaal zien, want op het moment dat uitvinders van vrije energie apparaten probeerden om hun uitvinding in de wereld te zetten, stuitten zij op allerlei tegenwerking. Patenten werden niet verleend of geheim verklaard, hun documentatie werd in beslag genomen en/of er werd hun een zwijgverbod opgelegd. Bovendien geeft de natuurkunde die we op school leren ons het idee dat een apparaat nooit meer energie kan leveren dan dat het gebruikt. De Wet van Behoud van Energie uit de thermodynamica, stelt namelijk dat de totale hoeveelheid energie niet kan toenemen of afnemen en dus dat energie niet kan worden gecreëerd en ook niet kan worden vernietigd, maar alleen kan veranderen van de ene vorm in de andere. Bijvoorbeeld benzine in de tank van een auto kan worden omgezet in kinetische energie en wordt daarbij schijnbaar ‘opgebruikt’ om de auto snelheid te laten hebben. Op basis van deze Wet van Behoud van Energie lijkt het bestaan van het verschijnsel van ‘over-unity’ – dus in een apparaat dat meer energie oplevert dan dat het nodig heeft – dan ook onmogelijk. Deze zelfde wet wekt de indruk dat de hoeveelheid energie waaruit we kunnen tappen beperkt is, aangezien de totale hoeveelheid energie niet kan toenemen.
Op basis van inzicht in de universele wetten
Maar dat alles wordt anders wanneer we hier naar kijken vanuit inzicht in de universele wetten en de inzichten van de kwantum fysica die daarmee in overeenstemming zijn. We hoeven geen natuurkunde te kennen om dit te begrijpen. Ik zal het hier kort uitleggen. De eerste universele wet, de Wet van Eenheid, onthult het bestaan van een achterliggend veld van bewustzijn dat sommige kwantum fysici hebben herkend als het Zero-Point Field of het nulpunt energieveld. Dat is een achterliggend veld dat gekenmerkt wordt door een oneindige hoeveelheid energie. In andere woorden, het nieuwe wetenschappelijke inzicht is dat de ruimte, waarvan men vroeger dacht dat die gevuld was met ‘ether’, maar later leeg werd verklaard, bij nader inzien toch niet leeg is, maar helemaal gevuld is met een zeer bijzonder soort energie.
De Wet van Behoud van Energie voor alle niveaus van de werkelijkheid
De tweede universele wet, de Wet van Overeenstemming, stelt dat er behalve het niveau van de werkelijkheid van materie ook nog andere, niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid bestaan. Deze wet maakt duidelijk dat die niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid de wereld van materie doordringen en dat er permanent energie uitwisseling plaats vindt tussen die verschillende niveaus van de werkelijkheid. Wat dat betekent is dat de Wet van Behoud van Energie uit de thermodynamica niet alleen geldt voor het niveau van de werkelijkheid van materie, maar voor het totaal van de verschillende niveaus van de werkelijkheid. Hierdoor krijgt deze Wet van Behoud van Energie een volledig andere betekenis, aangezien het niveau van de werkelijkheid waarin het nulpunt energieveld zich bevindt ook een onderdeel uitmaakt van deze wet. Hierdoor blijkt de totale hoeveelheid energie die niet kan toenemen of afnemen in feite een onvoorstelbaar grote hoeveelheid energie te zijn. Vanuit dit perspectief blijkt de schijnbaar onverklaarbare energietoename bij ‘over-unity’ slechts een gevolg te zijn van het tappen van energie uit dat enorme achterliggende nulpunt energieveld.

Viktor Schauberger en implosie en explosie
De enige vraag die dan nog overblijft is, hoe we apparaten zouden kunnen ontwerpen die in staat zijn om uit die eindeloze energiebron, uit dat achterliggende nulpunt energieveld, te tappen. En dat is wat verschillende uitvinders hebben ontdekt. De zevende universele wet, de Wet van Dynamische Balans, helpt om te begrijpen hoe dat zou kunnen en ook waarom dat niet alom bekend is. De ontdekkingen van Viktor Schauberger geven hier een helder inzicht in. Hij kwam op grond van zijn uitgebreide waarnemingen in de nog ongerepte Oostenrijkste natuur in de eerste helft van de 20ste eeuw op het spoor van de Wet van Dynamische Balans, doordat hij het bestaan ontdekte van een universeel, tweezijdig, samenwerkend bewegingsprincipe in de natuur. Die twee tegengestelde principes beschrijft hij als krachten van implosie en explosie. Hij stelde vast dat het leven zichzelf in stand houdt door een verzamelende, spiraalvormige naar binnen draaiende, implosieve beweging, die opbouwt en verfijnt. Daar aan tegengesteld is er een uitspreidende, explosieve beweging die afbreekt en uit elkaar haalt en die leidt tot het doven van leven. Met de implosieve beweging volgt koelte, zuigkracht, groei en gezondheid. De explosieve kracht brengt hitte, druk, fragmentatie, ziekte en dood voort.
De westerse technologie is slechts gebaseerd op één helft van de realiteit
Vervolgens stelde Viktor Schauberger vast dat de westerse technologie in feite gebaseerd is op uitsluitend het inzicht in de explosieve kracht en dus slechts op één helft van deze realiteit. De westerse technologie gebruikt deze explosieve kracht, dat wil zeggen het vrijkomen van hitte dat uitzetting en druk veroorzaakt, om een machine te laten werken. De natuur daarentegen gebruikt het tegengestelde proces, de naar binnen draaiende kracht van implosie en afkoeling dat een zuigkracht en een vacuüm veroorzaakt, om ‘werk’ te verrichten. Viktor Schauberger nam waar dat deze implosie kracht door spiraalsgewijs naar binnen te bewegen, kracht verzamelt die zich concentreert in het centrum van de spiraal. Vervolgens lukte het hem om deze naar binnen draaiende zuigende vortex beweging zodanig na te bootsen, dat hij het op een aantal verschillende manieren praktisch kon toepassen.
Echter binnen de westerse technologie is deze implosie kracht vrijwel onbekend en volgens Viktor Schauberger betekent dit dat we onze hele westerse cultuur hebben gebaseerd op het verkeerde soort technologie: van alle mogelijkheden die de natuur ons biedt, gebruiken we uitsluitend de destructieve helft – de beweging die de natuur gebruikt voor vernietiging, zoals composteren en vuren. Wat dat in de praktijk betekent is dat we relatief inefficiënte technologieën gebruiken die veel brandstof nodig hebben en die een hoop troep achterlaten, terwijl technologieën, die gebaseerd zijn op de naar binnen draaiende, verkoelende, rustige beweging, efficiënte en schone technologieën zijn die werken in harmonie met de natuur, maar die – officieel – onbekend zijn binnen de westerse cultuur. Het is onder andere door gebruik te maken van zuigende implosie technologie dat het mogelijk wordt om energie te tappen uit het achterliggende nulpunt energieveld.
Zwaartekracht & levitatie
Door dezelfde observaties van de natuur – met name het verschijnsel dat forellen in staat zijn om tegen watervallen op te springen – stuitte Viktor Schauberger op nog een ander aspect van de wet van Dynamische Balans, namelijk op het feit dat de kracht van zwaartekracht ook slechts de helft van de realiteit is. De andere helft, en dus de tegengestelde, complementerende kracht van zwaartekracht, noemde hij levitatie. Terwijl dat in eerste instantie ook in strijd lijkt te zijn met de conventionele wetten uit de fysica, was hij in staat om zijn inzichten in de naar binnen bewegende, implosie kracht – wat in feite een synoniem is voor antizwaartekracht (anti-gravity) – zodanig na te bootsen, dat hij het onder andere toepaste in een ontwerp van op UFOs lijkende vliegende machines.
In door de Nazi’s bezette Oostenrijk betekende dat echter dat hij daardoor in ernstige problemen kwam. Achtereenvolgens trachtten eerst de Nazi’s, vervolgens de Russen en tenslotte de Amerikanen deze inzichten van hem in beslag te nemen. Het volledige verhaal over hoe Viktor Schauberger alle mogelijke tegenwerking ondervond bij zijn pogingen om zijn uitvindingen in de wereld te brengen, wordt uitvoerig beschreven in het boek van Reinout Guépin, Eenoog in het land van de blinden (2010).
Het patent wordt geweigerd
Door deze nare ervaringen nam Viktor Schauberger zich plechtig voor om zich uitsluitend nog met uitvindingen bezig te houden die niet in verkeerde handen voor verkeerde doeleinden gebruikt konden worden. Zo paste hij in 1953 zijn inzichten in de implosiekrachten toe in het ontwerp en de bouw van een huisgenerator met spiraalvormige pijpen. Omdat deze huisgenerator werkte op basis van vrije energie, zou iedereen met zo’n generator in huis onafhankelijk van energiebedrijven goedkoop schone energie kunnen hebben.
Toen hij echter voor dit ontwerp een aanvraag deed voor een uitgebreid patent gebaseerd op het principe van wat hij noemde de ‘oprollende beweging’, weigerden verschillende patentbureaus zijn aanvraag in behandeling te nemen. De reden daarvoor was dat het niet zou gaan om een uitvinding in klassieke zin, maar om de ontdekking van een nieuwe natuurwet. Hoewel zijn uitvinding inderdaad de praktische toepassing was van een principe, dat volledig overeenstemt met de Wet van Dynamische Balans, is het natuurlijk een bizarre reden om geen patent te verlenen voor een uitvinding die daar gebruik van maakt.
Nikola Tesla
En Viktor Schauberger was niet de enige uitvinder van vrije energie technologie die tegenwerking ondervond. Tot op heden wordt de technologie voor vrije energie onderdrukt en vele uitvinders zijn daardoor ernstig in de problemen gekomen. Dat is de reden waarom Adam Trombly, zelf ook mede-uitvinder van een over-unity apparaat, niet van de term ‘vrije energie’ houdt aangezien deze vorm van energie opwekking in de praktijk alles behalve vrij blijkt te zijn. Hij geeft de voorkeur aan de term Zero Point Fluctuation Technologie – of kortweg ZP Technologie. In het interview The Truth About ZP Technology vertelt hij dat de tegenwerking bij de ontwikkeling van vrije energie mogelijk al startte bij Nikola Tesla. “Nikola Tesla had een visioen van oneindige elektrische energie, zonder brandstof, in de jaren 1880. Hij gaf daar een demonstratie van in 1886 en 1889 en gedurende de jaren 1890. Hij probeerde deze gift te geven [aan de wereld], maar de fossiele brandstof jongens besloten dat hij dat niet kon doen.
De fossiele brandstof jongens,” zo vertelt Adam Trombly, “besloten dat zij mogelijk gebruik van Nikola Tesla zouden kunnen maken, dus ze vermoordden hem niet direct. Ze vermoordden hem in 1943. Een van de rechercheurs benaderde mij op een conferentie in 1981. Deze man vertelde mij dat Tesla was vermoord. Dus ik vermoed dat je zou kunnen zeggen dat het daar begon.” Direct na de dood van Nikola Tesla is veel documentatie over zijn uitvindingen in beslag genomen door de FBI en vervolgens geheim verklaard. Bovendien is alles wat zijn ver gaande onderzoek betreft uit de geschiedenis- en lesboeken geschreven en kennen we hem officieel alleen nog als de uitvinder van de wisselstroom.

Geheime militaire ontwikkelingen
Behalve de belangen van ‘fossiele brandstof jongens’ is er nog een andere reden voor de geheimhouding van de technologieën voor vrije energie en dat heeft alles te maken met het feit dat de technologieën voor vrije energie hand in hand gaan met antizwaartekracht en nulpuntenergie technologieën die de militaire wereld geheim wil houden. Het onderzoek naar wat Viktor Schauberger implosie krachten noemt en wat ook bekend is als antizwaartekracht (anti-gravity) is kort na de tweede wereldoorlog geheim verklaard en werd vervolgens een onderdeel van geheim militaironderzoek naar de werking en voortstuwing van UFOs. Dat laatste verklaart bovendien waarom ook het bestaan van UFOs samen met de inzittenden daarvan – tot voor kort – officieel stelselmatig werd ontkend.
In zijn artikel ‘Outside the box: Space and Terrestrial Transportation and Energy Tecnologies for the 21st Century’ (2012) geeft Theodor C. Loder, III, professor emeritus aan het Instituut voor de Studie van Aarde, Oceanen en Ruimte van de Universiteit van New Hampshire, USA, een historisch overzicht van het onderzoek naar antizwaartekracht in de USA. Dat onderzoek begon in de jaren 1920 met Thomas Townsend Brown (1905-1985), een Noord-Amerikaanse experimenteel fysicus en uitvinder en zijn talloze experimenten, theorieën en projecten rond wat hij noemt elektro-gravistische voortstuwing. (zie hier dat artikel).
Het onderzoek lijkt midden jaren 1950 te verdwijnen
Echter dat onderzoek lijkt midden jaren 1950 te verdwijnen, nadat ook de Amerikaanse Marine geïnteresseerd is geraakt in de electrogravitica technologie van Thomas Townsend Brown. In 1953 verklaart de militaire top het onderwerp electrogravitica geheim en rond die tijd raakt Thomas Townsend Brown op een dag al zijn spullen ‘kwijt’ en stopt het contact tussen hem en de luchtmacht en de marine. Theodor C. Loder laat in zijn artikel zien, dat vervolgens naar buiten toe de indruk gewekt wordt dat het onderzoek is doodgelopen en dat electrogravitica niet serieus genomen kan worden. In werkelijkheid ontwikkelt men deze technologieën verder als onderdeel van zogenaamde ‘black projects’ (geheime militaire projecten van het militair industrieel complex) onder andere bij het in het geheim ontwerpen van UFOs. Omdat dit alles onconventionele fysica betreft, wordt er zelfs gesproken van ‘black physics’: een aantal geheime projecten in de USA die gebruik maken van wezenlijk andere dan de klassieke concepten in de fysica en waarbij antizwaartekracht voortstuwingstechnologie verder ontwikkeld wordt.
En begint begin jaren 1990 weer op te duiken
Begin jaren 1990 blijkt informatie rond vrije energie en antizwaartekracht weer op te duiken, maar nu zijn er twee sporen. Enerzijds zijn individuen ondanks de moeilijkheden doorgegaan met het onderzoek naar over-unity en is er onderling technische informatie gedeeld, worden er symposia georganiseerd en hebben individuen zich ingespannen om het een en ander in de praktijk te brengen. Volgens Peter Lindemann, die zich decennia lang verdiept heeft in het verschijnsel ‘vrije energie’ en die beschouwd wordt als een van de autoriteiten op het terrein van de praktische toepassingen hiervan, zijn er sinds Callum Coats het werk van Viktor Schauberger uitvoerig heeft beschreven in zijn boek Living Energies, Viktor Schauberger’s Briljant Work with Natural Energy Explained (1996), diverse mensen in staat geweest om ook werkende modellen van implosie machines na te bouwen.
Onder andere via inzichten in het nulpunt energieveld
Anderzijds lijkt er begin jaren 1990 officieel ook enige openheid te komen en begint door te schemeren dat er achter de schermen inmiddels belangrijke doorbraken zijn gemaakt. Onder andere via het werk van Harold Puthoff komen geleidelijk de nieuwe inzichten over een achterliggende zee van elektromagnetische nulpuntenergie tevoorschijn. Zo schrijven Daniel Cole en Harold Puthoff in hun artikel “Extracting energy and heat from the vacuum” uit 1993 dat er “relatief recente voorstellen zijn er gedaan in de literatuur over het putten van energie en hitte uit elektromagnetische nulpunt straling” en dat hun conclusie is “dat ja, in principe deze voorstellen juist zijn.” Dat was inmiddels zo’n 25 jaar geleden. Ook over de relatie tussen observaties van het electogravitische verschijnsel en de inzichten in het nulpunt energieveld begint pas recent een discussie in wetenschappelijke tijdschriften. Eindelijk wordt er dus binnen sommige wetenschappelijke kringen aandacht besteed aan onderzoek naar antizwaartekracht en nulpuntenergie en hun toepassingen.
Via anonieme bronnen
Tegelijkertijd is via anonieme bronnen bekend geworden dat een aantal grote bedrijven en nationale laboratoria de klassieke fysica hebben verworpen en in plaats daarvan een nieuwe fysica hebben ontwikkeld die onder andere gebaseerd is op ‘ether’ fysica (subquantum kinetica) en die lijkt voort te bouwen op het electrogravistisch onderzoek van Thomas Townsend Brown. Zo zijn er geruchten naar buiten gekomen dat de USA inmiddels beschikt over operationele antizwaartekracht voertuigen.
Echter de nieuwe fysica wordt grotendeels nog steeds geheim gehouden zowel voor de reguliere wetenschap als voor het grote publiek.

Een nieuwe film, een symposium en vrijgegeven patenten
En dan waren er de afgelopen maanden een paar opvallende ontwikkelingen rond de vrije energie technologie.
Nieuwe documentaire van Foster Gambler verwacht begin 2020
Allereerst ontving ik het bericht dat Foster Gambler bijna klaar is met het werk aan zijn tweede documentaire. Hij is de maker van de bekende, indrukwekkende documentaire “THRIVE, What On Earth Will It Take?” waarin hij zich afvraagt waarom het zo is dat we niet allemaal gedijen hier op deze planeet en ook waarom we niet beschikken over vrije energie als de technologie daarvoor wel bestaat (in mijn nieuwsbrief van januari 2018 schreef ik kort iets over deze film die inmiddels meer dan 81 miljoen keer bekeken is en beschikbaar is in 27 talen).
Voor de tweede documentaire, “THRIVE II: This Is What It Takes” zijn inmiddels alle filmopnames gemaakt en de verwachting is dat de documentaire begin 2020 uit zal komen. Over de inhoud schrijft Foster Gambler onder andere “THRIVE II zal de inspirerende verhalen documenteren van wat er in feite voor nodig is – wat betreft wetenschap, bewustzijn, doorzettingsvermogen, onderlinge persoonlijke relaties, ondernemen, financieren, veiligheid en filosofisch inzicht – om er voor te zorgen dat alle mensen werkelijk kunnen beschikken over niet eerder vertoonde vernieuwingen.” Het centrale thema voor THRIVE II zal het achterliggend Verenigd Veld zijn.
Vrije energie nog steeds een hachelijke onderneming
Dat doet vermoeden dat in deze tweede documentaire, net als in de eerste, ook het onderwerp vrije energie aan bod zal komen. In zijn laatste nieuwsbrief laat Foster Gambler echter ook doorschemeren dat het nog steeds een hachelijke onderneming is om je hiermee bezig te houden. “Een van de verborgen aspecten van ons werk,” schrijft hij, “is het gevaar dat daaraan verbonden is. Kimberly [zijn vrouw] en ik zijn dankbaar dat het gelukt is om ernstige problemen te vermijden, ondanks het feit dat we een verslag maken van extreem ontwrichtende (dwz. “corrigerende”) technologieën en zaken waarvoor velen zijn vervolgd.” Hij legt uit dat een van de redenen waarom zij tot nu toe veilig zijn geweest is, omdat ze een zeer goed veiligheidsteam om zich heen hebben. Kortom, het lijkt erop dat er dankzij een aantal dappere mensen binnenkort via zijn nieuwe documentaire meer informatie over de laatste ontwikkelingen rond vrije energie naar buiten zal komen. (zie voor meer over Foster Gambler zijn website thrivemovement)
GlobalBEM conferentie 2019
Verder was er vorige maand (op 9 & 10 november) de internationale conferentie van GlobalBEM (Breakthrough Energy Movement) hier in Nederland, in Breukelen. GlobalBEM is een onafhankelijke organisatie met wortels hier in Nederland, die tot doel heeft om bij te dragen aan de bekendheid en het gebruik van baanbrekende energie technologie en de implicates daarvan. Deze ‘baanbrekende energie technologie’ betreft onder andere over-unity apparaten. Een van de sprekers op de conferentie was de kleinzoon van Viktor Schauberger, Jörg Schauberger, die zich inspant om bekendheid te blijven geven aan het werk van zijn grootvader Viktor Schauberger en dus hoe we met de natuur kunnen samenwerken in plaats van tegen de natuur in te werken. Een van de dingen die hij vertelde was dat oude overblijfselen van de implosie turbine ontwerpen van Viktor Schauberger in de USA opgedoken zijn en dat wordt gezegd dat UFO-achtige vliegende machines gebaseerd op de implosie (antizwaartekracht) technieken van Viktor Schauberger direct na de Tweede wereldoorlog gezien zijn in Zuid Amerika.
Verder sprak op deze conferentie onder andere Toby Grotz over het werk van Bruce DePalma, en Dan Winter onder andere over zijn inzichten in implosie en hoe daarbij constructieve interferentiefilter mogelijk is dankzij Gulden Snede verhoudingen (zie voor meer over deze conferentie het verslag van de eerste dag en het verslag van de tweede dag; op de GlobalBEM website zijn bovendien vele video’s van presentaties van eerdere GlobalBEM conferenties te vinden).
David Wilcock over de meest recente ontwikkelingen
Maar het meest opvallende bericht over de laatste ontwikkelingen rond vrije energie kwam 18 november via een blog van 18 november van David Wilcock. Hierin schrijft hij dat de Amerikaanse marine onlangs officieel de werkzame patenten voor antizwaartekracht en vrije energie technologie in een aantal snel op elkaar volgende fases heeft vrijgegeven.

Het vrijgeven van een antizwaartekracht patent
Allereerst werd op 28 juni 2019 via een artikel in het online tijdschrift The Drive onthuld dat ene Salvatore Pais, een Amerikaanse fysicus, aerospace ingenieur en uitvinder, namens de Amerikaanse marine een patent had aangevraagd en verkregen voor een antizwaartekracht Hybrid Air-Underwater Craft (HAUC), iets dat kenners herkennen als een UFO, namelijk als de ‘antizwaartekracht vliegende driehoek’. Opvallend is niet alleen dat dit nu dus niet langer geheim is, maar ook dat het patent vermeldt dat er bij gebruik van deze uitvinding geen royalties betaald hoeven te worden (zie hier het patent). Hetzelfde artikel meldt dat de reden voor de Amerikaanse marine om deze technologie nu vrij te geven samenhangt met het feit dat de Chinezen inmiddels ook in dergelijke technieken aan het investeren zijn. (zie voor meer dit artikel met bouwtekeningen).
Ruim een maand later, op 2 augustus, vermeldt een ander artikel in hetzelfde tijdschrift dat wordt toegegeven dat deze ‘antizwaartekracht Hybride’ niet nog slechts in een ontwerpfase verkeert, maar dat het operationeel is, dus er is een prototype, die getest is en die blijkt te werken (zie dit artikel). De technische details zijn nogal complex, maar wat mij opviel in de uitleg van David Wilcock in een interview 24 december 2019, is dat terwijl Viktor Schauberger sprak over een ‘oprollende beweging’, er bij dit ontwerp sprake is van energie die zich als het ware oprolt tot een balletje (iets dat officieel een charge cluster wordt genoemd) (zie video interview met David Wilcock van 24 december 2019).
Een patent voor een vrije energie apparaat
Niet veel later, op 26 september 2019, meldt het tijdschrift The Drive dat de Amerikaanse marine een patent openbaar heeft gemaakt voor een vrije energie! Ook dit patent is aangevraagd door Salvatore Pais (zie dit artikel). Dit apparaat, een zogenaamde vrije energie compacte fusie reactor kan, zo valt in de patentbeschrijving te lezen, een enorme hoeveel energie genereren – tot aan een terawatt (dat is duizend miljard watt) – bij slechts rond de duizend watt input aan energie, en het kan als het eenmaal opgang is een punt bereiken waarop het zijn eigen energie genereert zodat er geen input energie meer nodig is. Dat laatste staat letterlijk in de patent beschrijving en betekent in feite dat het uiteindelijk werkt als een perpetuum mobile. En dat alles terwijl dit vrije energie apparaat slechts 35 cm in doorsnee is. Ter vergelijking wijst David Wilcock er op dat de grootste kerncentrale in de USA slechts 3,3 miljard watt genereert. Ook voor het gebruik van dit patent hoeven geen royalties betaald te worden (zie hier het patent).
De combinatie van deze uitvindingen
Salvatore Pais blijkt bovendien de uitvinder te zijn van een kamertemperatuur superconductor waarvoor de patentaanvraag op 16 augustus 2017 is ingediend (zie hier). Wat niet expliciet gesteld wordt maar wat voor David Wilcock een soort optelsom is, is dat het nieuwe vrije energie systeem van de Amerikaanse marine mogelijk werkt dankzij deze kamertemperatuur superconductor. Volgens hem vormt de combinatie van deze 3 uitvindingen – het vrije energie apparaat, de superconductor en het HAUC antizwaartekracht voertuig – één geheel: wanneer het vrije energie apparaat werkt in het antizwaartekracht voertuig, lijkt het resultaat op een inmiddels operationeel ruimtevoertuig.
Salvatore Pais
Dat alles roept de vraag op wie deze Salvatore Pais is. Als we deze patenten van de Amerikaanse marine moeten geloven, schrijft David Wilcock, dan moet deze Salvatore Pais wel een enorm genie zijn die “antizwaartekracht, vrije energie en kamertemperatuur superconductors helemaal alleen uitvindt.” En dan, in een mogelijk nog verbazender handeling, “heeft Pais deze patenten vrijgegeven – zodat iedereen ze kan ontwikkelen in werkende technologie zonder hem enige royalties te hoeven betalen.” Volgens David Wilcock lijkt het er daarom meer op dat Salvatore Pais toestemming is gegeven om deze zaken te patenteren.
Deze berichten wijzen er op dat er eindelijk officieel erkend is dat vrije energie technologie mogelijk is en dat het inderdaad al bestaat. Het lijkt ook te bevestigen dat het niet echt iets nieuws is, maar iets dat in het geheim al tientallen jaren bestonden, maar wat het publiek niet mocht weten. Als er niet een paar mensen zeer oplettend zouden zijn geweest, zouden we het in feite nog steeds niet weten, want David Wilcock wijst er op dat behalve de artikelen die verschenen zijn in het tijdschift ‘The Drive’ er vrijwel geen andere publiciteit is geweest over dit bijzondere verhaal. De officiële media hebben er in ieder geval niet over bericht.
De relatie met de oprichting van de Space Force
Mogelijk houdt deze openbaarmaking verband met de recente oprichting van de Space Force als zesde tak van het leger in de USA, want volgens sommigen is de oprichting van de Space Force bedoeld als een manier om toegang te krijgen tot de black projects zodat de geheime, maar zeer geavanceerde technologie waaronder vrije energie technologie, geleidelijk openbaar gemaakt kan worden en we daar eindelijk over zouden kunnen beschikken. Volgens David Wilcock sluit dit alles bovendien naadloos aan bij het feit dat de US Air Force op 6 december aankondigde dat de “Secret Space Programs” (de geheime ruimte programma’s) waarvan het bestaan tot op heden officieel wordt ontkent, in 2020 openbaar gemaakt zullen worden.

Het belang te weten dat er een alternatief is
Hoe zich dat allemaal zal voltrekken weet natuurlijk niemand, maar wat ik denk dat op dit moment het aller belangrijkste is, is dat het op basis hiervan mogelijk wordt dat steeds meer mensen zullen gaan weten dat vrije energie technologie werkelijk bestaat en dus dat er een alternatieve technologie voor schone energie bestaat. Als we ons alleen richten op wat de officiële media ons vertellen, zijn we mogelijk geneigd om niet alleen de propaganda over klimaatverandering als gevolg van menselijke CO2 uitstoot te geloven (maar dat is weer een ander verhaal waarvoor ik verwijs naar deze niet politiek gekleurde documentaire over klimaatverandering CLIMATE FORCING | Our Future is Cold van Ben Davidson). Als we alleen afgaan op de berichten in de officiële media, gaan we mogelijk ook geloven dat de overschakeling op ‘hernieuwbare’ energieën zoals zonnen- en windenergie, de verbranding van biomassa en mogelijk zelfs opnieuw kernenergie de enige opties zouden zijn om een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen achter te laten.
Echter, als we daarentegen weten dat er wel degelijk alternatieven bestaan, en dat de oneindige hoeveelheid energie in het nulpunt energieveld een volledig niet-vervuilende energiebron is, die het potentieel heeft om alle fossiele brandstoffen op deze planeet te kunnen vervangen, wordt het veel makkelijker om ons een toekomst voor te stellen waarin we beschikken over die volledig schone energie. Als we ons dat eenmaal kunnen voorstellen wordt het ook makkelijker om zo’n wereld te verwerkelijken.

De noodzaak om lesboeken te herschrijven
Verder lijkt het belangrijk, nu zowel vanuit de wetenschap de nieuwe inzichten in het achterliggend nulpunt energieveld bevestigd worden als uitvindingen voor vrije energie technologie via patenten officieel erkend worden, om lesboeken te herschrijven, zodat de nieuwe generatie leerlingen niet langer te horen krijgt dat zoiets als vrije energie of een perpetuum mobile per definitie niet mogelijk zou zijn. Het is de hoogste tijd dat het lesmateriaal aangepast wordt zodat leerlingen en studenten zich geïnspireerd kunnen voelen om deze ‘nieuwe kennis’ toe te passen in vormen van baanbrekende technologieën die in harmonie zijn met de natuur. De vraag is natuurlijk, of dat ook spoedig zal gebeuren…
Ingrijpende sociale, economische en politieke consequenties
De sociale, economische en politieke consequenties van de mogelijk introductie van vrije energie technologie lijken ingrijpend. Enerzijds zou het de hele samenleving kunnen veranderen, maar anderzijds heeft het verregaande gevolgen voor de bestaande machtsverhoudingen. Daarom hangt veel af van hoe de technologie voor vrije energie geïntroduceerd en gebruikt zal worden. De vraag is daarom of de technologie werkelijk vrij beschikbaar zal komen, zodat we allemaal zelfvoorzienend kunnen zijn wat betreft onze eigen energiebron, of dat grote internationale corporaties een monopoliepositie voor deze nieuwe technologie zullen trachten te verwerven. Volgens klokkenluider en ex-werknemer van Google, Zach Vorhies, is dit laatste precies wat er op dit moment gaande is rond de nieuwe cold fusion technologie, waar Google een monopoliepositie over probeert te verkrijgen (zie ZACH VORHIES EXPOSES Google Empire Agenda [Part 2/3]).
Het punt is niet zo zeer het vinden van oplossingen
Sommige mensen die zich tientallen jaren hebben verdiept in de vrije energie technologie zijn tot de conclusie gekomen, dat zolang er niet werkelijk iets verandert op het sociale, politieke of economische vlak regeringen en zij die het geld bezitten nooit een uitvinder of een bedrijf zullen toestaan om een vrije energie apparaat te produceren en te verkopen aan individuen. Dat zou betekenen dat de enige manier waarop iemand aan zo’n apparaat zou kunnen komen is om er zelf een te bouwen. Kortom, het hele vrije energie verhaal maakt duidelijk dat het bij de wens om samenlevingen in harmonie met de natuur te creëren in veel gevallen niet zo zeer gaat om het vinden van oplossingen – in dit geval voor schone energie – want die oplossingen zijn er al. Het gaat meer om het ontdekken van wat er nodig is om de obstakels die er zijn en die beletten dat die oplossingen het daglicht zien, te overwinnen zodat we ook daadwerkelijk kunnen beschikken over die oplossingen. Het op een gezonde manier in gebruik nemen van de technologie voor vrije energie vraagt in ieder geval om een beweging van onderop, zodat lokale zelfvoorzienende gemeenschappen in harmonie met de natuur hun energievoorziening hierop kunnen baseren.

Het spirituele aspect van vrije energie technologie
Als we naar de grotere context kijken komt ook het spirituele aspect van dit alles in beeld. Technologieën die in harmonie zijn met de natuur zijn gebaseerd op een spiritueel wereldbeeld. Terwijl een materieel wereldbeeld het gevolg is van de staat van permanente onbalans, komt een spiritueel, holistisch wereldbeeld voort uit een staat van innerlijk balans. Er zijn dan ook diverse redenen die aanleiding geven te vermoeden dat de technologieën voor vrije energie in feite onlosmakelijk verbonden zijn met een bepaalde staat van bewustzijn en dat deze nieuwe technologieën alleen pas echt beschikbaar zullen komen als het bewustzijn van ons, de mensheid, daar rijp voor is en dus na, of als een gevolg van, een verruiming van het menselijk bewustzijn. Dat roept de vraag op of we inmiddels onze (spirituele) lessen hebben geleerd en ons bewustzijn voldoende verruimd hebben.
Verantwoordelijkheid en intentie
Een van die lessen betreft onze verantwoordelijkheid. Terwijl de technologieën waar we in onze huidige samenleving vertrouwd mee zijn, ontwikkeld worden zonder daarbij geremd te worden door een innerlijke gevoel van juistheid of verantwoordelijkheid voor de gevolgen, komt volgens sommigen de technologie voor vrije energie pas werkelijk beschikbaar als we bewust genoeg zijn om er op een verantwoordelijke manier mee om te gaan. Daarnaast zijn verschillende onderzoekers tot de conclusie gekomen, dat sommige van deze technologieën voor vrije energie gewoonweg niet werken in de aanwezigheid van iemand die een vijandige houding heeft naar deze manier van energie opwekking. Dat is minder vreemd als het mogelijk lijkt, aangezien deze vrije energie getapt wordt uit een niet-fysiek niveau van de werkelijkheid en de kwantum fysica inmiddels heeft duidelijk gemaakt dat op het kwantumniveau de waarnemer (en de intentie van de waarnemer) meetbare invloed blijkt te hebben op de resultaten. Kortom, het lijkt er op dat – in lijn met de Wet van Dynamische Balans – gezonde vormen van technologie vereisen dat onze spirituele evolutie gelijk opgaat met de technologische ontwikkelingen. Daarmee lijkt het beschikbaar komen van de nieuwe technologie ook een spirituele kwestie.
Weerspiegeling van binnen en buiten – innerlijke “over-unity”
Op basis van het inzicht dat wat we in de wereld om ons heen waarnemen een weerspiegeling is van ons eigen innerlijke staat, kunnen we bij ons zelf beginnen en op zoek gaan naar de bron van vrije energie in onszelf. Als het ons lukt om onze innerlijke balans te herstellen, kunnen we in de staat van innerlijke balans contact maken met de Bron en met het veld van universeel bewustzijn, dat ook bekend is als het nulpunt energieveld. Wanneer we ons oefenen om het licht in onszelf te voeden en te cultiveren en zo onze trillingsfrequenties te verhogen, zullen we steeds beter in staat zijn om niet alleen contact te maken met die Bron, maar bovendien om die krachtige energieën door ons heen te laten stromen.
Uiteindelijk kan dat leiden tot een situatie van innerlijke “over-unity” in de zin dat we meer energie uistralen dan dat we zelf in ons systeem stoppen. Het is een staat van zijn waarin we een overvloedige, stalende energie uitstralen die we tappen uit het veld van nulpunt energie. Wanneer we dat eenmaal kunnen lijkt de weerspiegeling daarvan in de vorm van het creëren van sociale en economische omstandigheden waarin we ook vrijelijk kunnen beschikken over over-unity technologie niet meer dan vanzelfsprekend.
Kortom, de grootste uitdaging waar wij als de mensheid mee worden geconfronteerd, zelfs met de beste technologie, is het volgen van een bewust spiritueel pad dat uiteindelijk leidt naar vrije energie samenlevingen, en dus naar autonome, egalitaire Samenlevingen in Balans waarbij het Leven centraal staat. Ik wens iedereen voor 2020 heel veel goeds en moois op dat pad.

Agenda
Op dit moment is er één nieuwe uitnodiging voor een presentatie. Mochten er nieuwe uitnodigingen komen, dan is de meest actuele informatie te vinden op de agenda op mijn website

Zondag 29 maart 2020, in Naarden
Presentatie ‘De Sophia mythe, wetiko en zelforganisatie: organiseren zoals het Leven zich organiseert’ op uitnodiging van werkgroep de Nieuwe Mens in Naarden

Programma: 10.30 – 11.30 uur Presentatie
11.30 – 12.00 uur pauze
12.00 – 13.00 uur vervolg presentatie plus vragen
Plaats: Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GR Naarden.
Kosten: € 12,50
Aanmelden: via de website www.werkgroepdenieuwemens.nl
Meer informatie: voor meer informatie: www.werkgroepdenieuwemens.nl

Neutralisator

Neutralisator by Frank Bonte •  v8    5/2020

Disclaimer

Steeds meer mensen ondervinden de nadelige invloeden van (te veel) straling. (1,2,3)
Deze neutralisator vermindert de negatieve invloeden van Elektro Magnetische Velden. (EMV)
Uitvoering: testbuisje in plastic beschermhoesje afmeting 55×23 mm.
Bestelgegevens en/of informatie stuur email via contact

 

Na bestudering van de werking van de pulsors van George Yao, zoals beschreven door Lt. Col. Thomas Bearden, is het idee van deze neutralisator verder uitgewerkt.  werking
Deze neutralisator bleek een verbeterde versie van de pulsors van George Yao en de Claesmog2 van Stg. Milieuziektes  en de Shungite producten te zijn.

Het uitgebreide onderzoek van George Yao heeft in 1985 al laten zien dat bepaalde stoffen  straling kunnen neutraliseren.

Deze neutralisator is een krachtige “stralingsvreter” gebleken.!
Een prachtig hulpmiddel zeker in deze tijd waar naast de al bestaande 2,3,4 GHz. bandbreedtes nu ook 5G  invloed gaat krijgen op onze gezondheid.
Voor meer achter grondinformatie zie:  www.stralingsbewust.info

Deze neutralisator is één van de vele maatregelen die een mens kan nemen tegen de nadelige invloeden van straling. Een combinatie van maatregelen werkt vaak nog beter dan één afzonderlijke maatregel.
George Yao gebruikte zijn pulsors ook voor therapie doeleinden..

Gedachten zijn kracht. Ook de werking van de neutralisator heeft hier zijn oorsprong ben ik nu van mening. Bestudeer de onderzoeken dat prof.William Benson heeft gedaan met muizen met kanker en doe zelf de test met de bananen.!  35 jaar onderzoek!.
https://youtu.be/0Ca4e3cSi3g

Bestudeer Bruce Lipton – epigenetica

Het intervieuw van Kerry Cassidy -ProjectCamelotPortal- met Laki (prof. Ilija Lakicevic)  is verhelderend waarom “het werkt”.   (snel zie op 1.04.00).  Het is nu ook mijn overtuiging hoe “het” werkt.
Ilija heeft ons tijdens de 0.bijenkomsten ons veel inzicht gegeven.
Toendertijd waren het zijn smiley’s die velen hebben gekocht voor afscherming.

Interessant is ook Konstatin Meyl met zijn onderzoeken.
De bewust koffer waar hij over spreekt hebben wij op het biofotonen lab. in Hilversum uitvoerig kunnen testen.
Er zijn transversale golven, maar ook longitudinale golven.
En vooral die longitudinale (scalar/tesla) golven zijn niet te meten. Wel voelen!.

GARANTIE:
Van de goede werking overtuigd, neem ik de neutralisator retour als hij niet aan je verwachtingen voldoet.
Maar onderzoek dan vooral waarom!!.  Begin hier
Wel zal ik gemaakte kosten in mindering brengen.
De neutralisator wordt op je lichaam gedragen.
Het gemakkelijkste gaat dit met een koordje om je nek.
De inhoud van de neutralisator  bestaat uit bewerkt  koolstof en is veilig.

Introductieprijs: juli 2018
2 neutralisatoren voor € 100,00.

Mei 2020
Nu ook per stuk verkrijgbaar € 50,00  incl. btw/porto
De opbrengst wordt gebruikt voor mijn nulpuntenergie (ZPE) onderzoek.
Niet tevreden?. Geen probleem.
Retour € 40,00 na terugsturen  neutralisator
contact: info@nulpuntenergie.net
of per skype: nulpuntenergie

Merk je dat het invloed heeft, wat aangeeft dat het lichaam er op reageert, draag hem dan iets minder.

 

Aanvullingen:

Hier een foto  van Theo Hooijer van Hooijer woonbiologie,
die om de neutralisator een zogenoemde nulpuntspoel heeft gewikkeld.  Het werkt nu nog sterker Frank.!!

Stop hem in je BH of ergens anders op je lichaam.
Hoef je hem ook niet om je hals te dragen.

Aantal knopen aan beide zijden 9 (kracht van het getal negen)
Of aantal waar je zelf een goed gevoel bij hebt.  7? 11? 21?

Zelf met deze wikkelvorm aan de slag gaan?
Jaren terug hebben we in den Haag een groepje 0.onderzoekers gehad die met deze wikkelvorm aan de slag zijn gegaan.
We hadden toen al bijzondere ervaringen.
Gestopt omdat we toentertijd nog niet goed wisten hoe met deze  energievorm om te gaan.
zie: www.spoelen.net

 

Wikkel je zo’n wikkeling om je waterleiding (elektra of gas) dan zul je merken dat de vervuiling   die met deze leidingen mee lift wordt geneutraliseerd.  (op informatie niveau, niet fysieke vervuiling)
Bij de  agrarische sector steeds meer met succes toegepast.
Zie deze video van Jaap Plooij – met statistieken van de werking.

De nulpunt- of caduceus spoel is een wikkeling vorm, waar de draden elkaar kruisen.
Op die plek ontstaat in tijd een scalair wave. (Tesla)
Neutrino’s ?  Met tijd nul. Dus (nog?) niet te meten met wetenschappelijke meet apparatuur.
Wel met de pendel, biotensor , lecherantenne, …

Verder is gebleken als je de neutralisator  korte tijd in een vloeistof houdt,  de informatie die er inzit  verdwijnt.
Weer neutraal/balans/0.  Zo simpel dus.
Ons immuunsysteem kan nu vanuit nul/stilte zijn helend werk gaan doen.
En met de visie van Bruce Lipton kun je je dus zelf herprogrammeren.
Ik gebruik daar ook dagelijks de MIR methode van Mireille Mettens voor.  Voor mij werkt “het”.

Diegene die kunnen pendelen (biotensor, lecherantenne) zullen de effecten kunnen ervaren.

Daar de neutralisator geheel vrij van informatie-trillingen is, is hij net als de acu/pulsor van de pulsors, prima te gebruiken om te pendelen (duiden).

 

9 september 2018

De neutralisator voegt niet iets toe, wat ik steeds dacht  maar het haalt frequenties (informatie) uit de materie.!
Nullen. Balans. Evenwicht. Rust. Stilte.

Na het zien van de lezing van Dr. Klinghart vermoed ik dat de werking van de neutralisator vooral gelegen  ligt omdat we de neutralisator in ons aura veld dragen..
Dr. Klinghardts’ Journey with Autonomic Response Testing
Ook de vele sensoren op onze huid pikken  de informatie op.
Het hart chakra heeft een sterke uitstraling .
Onze metigen werden ook met water gedaan zoals Dr.Klinghart dat doet en zo kwamen wij  er achter welk medium geschikt was.

 

Een test met Glorix in de wijnkoeler  (caduceus wikkeling) liet zien dat  het de informatie die Glorix uitstraalt  naar 0 terug brengt.
Bearden zegt ook, dat deze toepassing neutraliseert.

Zo ook reduceert de Helmholz generator frequenties. Waarom?
De neutralisator is ook met andere hulpmiddelen vergeleken.
Daarbij merken wij nu dat de neutralisator zelfs sterker werkt.
Maar hoe bewijs je dat?

Misschien is de wijnkoeler met caduceus coil nog bekend?
Daarbij is ervaren dat de wijn lekkerder smaakt.
Welke wijnproever wil de proef doen met wijn en dan even daar de neutralisator in te hangen.
Wij merken dat de proef met water gedaan snel verschil geeft.
Sensitieven vinden water dan lekkerder smaken.

Als ik mij water/lichaamsvocht laat meten treedt ook dat effect op.
Zonder neutralisator komen er steeds weer frequenties/trillingen in mijn systeem.
Met de neutralisator om verdwijnen de trillingen naar nul (balans?) en de Boviswaarden  gaan omhoog.
En de Schumannfreq. is weer aanwezig/te meten.
Ben ik daarom nu gezond en gelukkig?
Oh en aarden is ook heel goed.

Ben je geschwitched?  Lukt pendelen/lecheren niet ?
Doe dan de oefening van Manfred Poep

Zelf doen met compassie werkt nog beter.
Ga de nulpuntspoel  wikkelvorm toe passen en verbaas je.

——————————————————————————-


n.a.v. aanvraag over de neutralisator

Hallo Piet,

Ik verbaas me ook steeds weer wat sommige hulpmiddelen voor werking kunnen hebben. 
Meestal komt een idee me zo maar toevallen.

Als je het buisje in je mond houdt onder de tong dan treed er een soort reset in je lichaam op.
Er zitten daar 2 belangrijke meridianen die de signalen doorgeven?.
Heb je geïnformeerd water en je doet het buisje hierin dan is vaak de informatie van het water verdwenen!?.
Ook een reset? Bosnië water wordt zo weer gewoon water. Idem bij andere watertjes.
Vandaar misschien dat dit de oorzaak is dat ons lichaams vocht (cellen) ook een soort reset krijgt.?
Ook EHS personen merken dat er wat gebeurt en reageren positie.

Carbon 3-6-9 ook Tesla praat hier over bijzondere eigenschappen.
Veel hulpmiddelen die ik gemaakt heb hadden vaak carbon als grondstof.
De structuur van carbon is makkelijke te informeren.
Daarom ook veel toegepast in de chemie.

Henri van der Heide werkte vroeger ook met carbon op zijn geluidskabels.
Geluid dat niet mag ?! http://nulpuntenergie.net/blog/geluid-dat-niet-mag/

 

11-11-2018 – Reactie Piet, 

Beste Frank,

Ik ben inmiddels enkele maanden aan de slag gegaan met de neutralisator.
Uitgebreid getest op vele van mijn patiënten. En moet zeggen dat het fantastische resultaten geeft.
Alles wat ik doe bekijk ik van een neurologisch, kinesiologisch standpunt.
Alle mogelijke blokkades in het meridiaansysteem en musculoskeletaal systeem reageren heel fel op de neutralisator.
Alwaar Tachyon of orgonite of bionite een gerichte gedeeltelijke inversie of neutralisatie kunnen bereiken, zie ik bij de neutralisator een volledige reactie.
Indien de neutralisator dicht tegen het lichaam gebracht wordt, dan gaan alle kinesiologische spierreacties van kant wisselen, volledig omkeren eigenlijk.
Vooreerst zag ik het nuttige er niet van in, maar als de patiënten een maximale inademing en daarna uitademing doen, zag ik dus alles reacties verdwijnen en werkt alles terug correct.
Dit is de RESET waar jij over sprak, voorlopig kan ik nog niet inschatten hoe lang dit goed blijft, maar het is echt spectaculair.
De neutralisator gaat dus eigenlijk de omgekeerde golf creëren, die elkaar bij geforceerde ademhaling neutraliseren.
Dit is enkel geldig voor de patronen die vanuit het ego gecreëerd worden, andere kan je niet kinesiologisch testen.
Dus fantastisch apparaat, strafste dat ik al ben tegengekomen tot nu.

Is het een geheim hoe deze samengesteld wordt? Want ik zou zeer graag veel meer weten over het principe en werking ervan.
Om te kijken hoe ik deze nog beter kan gebruiken en promoten.

Graag zou ik er nog een stuk of 4 bijbestellen ook.
Hopelijk is alles ergens duidelijk genoteerd, opdat deze kennis van de neutralisator nooit verloren gaat.

Heel veel dank, Vriendelijke groeten,  Piet

nov. 2018
Mijn vrouw en ik dragen de neutralisator nu een week op het lichaam
en we worden toch verandering gewaar in de positieve zin.
Meer energie en uithoudingsvermogen.
Een vraagje, moet dit soms ontladen worden of opgeladen of gewoon zijn gang laten gaan.
antw:   gewoon zijn gang laten gaan

Met vriendelijke groeten  


—————————————————————————————–

Wat hebben we verder nog ontdekt?
In een cirkel opstelling van 5 Evian bronwater flessen zal dat gene wat in het midden staat een  neutrale invloed geven met een 7,83Hz (Schumann) frequentie informatie..
Je Boviswaarde gaat stijgen naar die van het water en je komt in balans.  Even veel linkse- als rechtse spin van de “kwanten”.
En ja veel goed water drinken is heel belangrijk.

 

Ja, 82 is prachtig.
Ik ga nu voor de 100!

 

 

 

0.nieuwsbrief 20180702

0.nieuwsbrief 20180702

Vandaag dit artikel dat mij heel goed deed te lezen.
Het verhaal dat ik zo goed ken en in de nulpuntgroep regelmatig tegenkwam.

Waar zat Robert Boerman al die tijd..?

Het wereld gebeuren – Er gebeurt zoveel.
Q met het plan de wereld te redden (verkorte versie). Idem Skyway http://nulpuntenergie.net/blog/skyway-save-the-planet/

Jordan Sahter een kiene jongen met prima visie komt met hoopvol nieuws

In onze gelederen zie ik toch wel hoopvolle ontwikkelingen.
Op onze tijdlijn zijn grote veranderingen te verwachten zeggen insiders.
Schone energie technieken zijn er, maar er is nog weerstand van de oude wereld.
Kijk wat Steven Greer hierover zegt.

Oproep: Welke therapeut wil mij helpen met metingen?. Ik ben mij “systeem” om te meten kwijt.
Daar steeds meer mensen de invloeden van straling ondervinden heb ik hiervoor mogelijk de oplossing voor gevonden. Thomas Bearden bracht ons op het idee met zijn visie over de zo genoemde “Tesla golven” George Yao paste deze visie toe in zijn succesvolle Pulsors..
Deze kennis is nu verder uitgewerkt tot een hulpmiddel voor allerlei problemen waaronder voor ook straling. EHS mensen voelen het verschil

Een onzer weder verkopers kreeg een paar heren op bezoek. Kopje koffie?
Dreigen met hoge boetes. Stoppen met verkoop.
MasterMineralSolution dat gevaarlijk zou zijn! Doe vooral je eigen onderzoek.
Zie het onderzoek van het Rode Kruis. https://www.youtube.com/watch?v=EG-HO6yvvgc&t=8s
Of de video van deze Nederlandse therapeute die haar terminale moeder mee naar huis mocht nemen. Verbaas je. https://www.youtube.com/watch?v=iJmFF87jx0M

Komt de warenwet bij je aan de deur met dreigementen geef het even door. Contact
Er is succes op het gebied van justitie met zijn kromspraak.
Je bent als vrij mens niet meer verplicht een zorg verzekering te nemen.
Nieuwe mogelijkheden voor eigen verantwoordelijkheid.

Steeds meer komt eerlijke informatie beschikbaar.
Want to Know, PATEO, Leefbewust, … https://www.leefbewust.com/update.html

Dan was ik met een aantal gelijkgestemden in Bosnië om zelf te ervaren wat deze “sfeer” met je lichaam kan doen. Hoge Bovis waarden. Geen hoge bloeddruk. En dan het fantastiche energetische water. Ja, je komt hier helemaal weer in je nulpunt.

Gelukkig kun je als wakker mens, met oefeningen jezelf al aardig beschermen tegen deze vervuilingen. Zoals:
Schwitsing van Manfred Doep, de MIR methode, de Schumann workshop en meer.
Steeds meer wakkere therapeuten bieden zich aan je te begeleiden.

Griepprik en vaccinatie zijn volgens mij onderdeel van het depopulatie programma.
Hierbij een van de vele artikelen. Bezoek eens een van de vele lezingen over dit onderwerp.
Onderzoek het zelf. Weet dat de media eigendom van de “bad guy’s” is. Volg het geld.
http://www.dossiermexicaansegriep.nl/p/302d47.html?m=17


TESLA – deze genie wordt nog steeds bewust uit de (leer)boeken gehouden.
Hierbij een van de vele video’s over hem.
Tesla https://m.youtube.com/watch?t=471s&v=g5m4Mg1HKsU
When Albert Einstein was asked how it felt to be the “smartest person alive”, Einstein replied: “I don’t know, you’ll have to ask Nikola Tesla.”
*And now, the Truth is out! Tesla had the key for that better life running on free energy, as many more had, probably, but were supressed by the Bad Guys, those Dark Fellows.*

Vakantie stemming: We gaan weer kamperen in de staatsbossen op 2,3,4 augustus.
Verhalen rond het kampvuur. http://nulpuntenergie.net/blog/kampeerweekend/

Het is zoals het gaat soms/vaak anders dan verwacht.

Mijn persoonlijke gedachten augustus 2018

Tekst: Frank Bonte – www.nulpuntenergie.net www.frankbonte.nl

Hierbij mijn persoonlijke gedachten hoe in deze wereld een mens aan overmaat aan vervuilingen kan overleven.
Wij bestaan uit een “wolk energie” die gematerialiseerd is onder invloed van onze een ziel.
Ons lichaam kun je als een koninkrijkje opvatten, begrenst door onze huid. (grens)
Zijn in ons lichaam alle (onderdanen) tevreden dan zal er geen ziekte ontstaan. (chaos)
Door aanvallen (informatie) van buiten af kan onze grens doorbroken worden.
Via huid (sensoren), oren, mond, ogen,..

De kosmos is een onuitputtelijke energie bron.
Ons lichaam werkt ook op elektrische stroompjes.
Aanvallen van de elektrisch magnetische velden (EMV) hebben dan ook direct invloed op de mens, waardoor o.a. het immuunsysteem niet meer goed zijn werk kan doen.
Tot aan een bepaald niveau kan ons immuunsysteem de problemen nog wel zelf oplossen.
Verstandig eten en leven is hierbij heel belangrijk. Goed water is een must.
Echter is ons “emmertje” vol (=overbelasting), dan begint de ellende.

De kunst is je onderdanen(cellen) van je koninkrijkje (lichaam) tevreden te houden.
Cellen communiceren met elkaar. Volg een workshop pijnappelklier.

Daar we tot moeder aarde behoren is het belangrijk dat we de “moederklok” van moeder aarde ontvangen. Straling verstoort het ontvangen van de moeder aarde puls 7,8 Hz.
Russische ruimtevaarders kregen daarom een klein kastje mee dat subtiel die 7,8 Hz weergaf; anders werden ze ziek.

Leer je hier weer op af te stemmen. (workshop)
Ook kun je met bv de MIR methode al heel goede resultaten behalen.
Ook werkt prima de switching methode van Dr. Manfred Doepp. Jezelf in je “nulpunt” zetten.
Je programmeert als ware je eigen computer. (pijnappelklier, “het zit tussen je oren”)

Dr.Klinghart vertelt dat de informatie van allerlei ziekten gedurende miljoenen in ons DNA is terecht gekomen door retrovirussen. Zie video op 30 min.
Het zouden virussen zijn die nu door de elektrische stroompjes (straling) weer worden geactiveerd.
Dr.Klinghart ontdekte ook dat wanneer men in een electrosmog arme omgeving leeft, de kans op ziek worden drastisch vermindert. Ik merkte dat effect ook al eerder op tijdens mijn verblijf op stralingsarme plekken. Zoals Lothlorien in Frankrijk; geen hoge bloeddruk meer; gezonde sfeer.

Het is dus belangrijk om te zorgen dat je geen apparatuur die straling veroorzaakt op je lichaam te dragen. (mobiel) Zorg zeker tijdens het slapen dat elektriciteit ver van je lichaam verwijdert blijft. Dect telefoon en vooral nu de WIFI … erger kun je het niet bedenken.
Het zijn je eigen zenders in huis!.
Volg de adviezen van woon-biologen op, daar is al veel verbetering mee te behalen.
Het is helaas mijn ervaring dat veel mensen niet (willen) weten hoeveel invloed straling op hun welzijn heeft. En de bedrijven (winst) en regering vinden het zowel goed.….

De neutralisator is een hulpmiddel dat neutraliseert de negatieve invloeden van de straling te niet doet.
Interessant is de video: Elektronen – der wichtigste Schlüssel führ mehr Lebensenergie.
Hoe meer men zelf onderzoekt (bewust wordt) en begrijpt wat er aan de hand is, hoe fijner je in je vel kunt komen te zitten.

Ziel – bewustzijn

“De Ziel is Onsterfelijk”
bron Frans Langekamp

De meeste religies onderwijzen dat de mens een ziel heeft, en dat zij onsterfelijk is. Dat eerste wordt ook beweerd door de vedische wetenschappen. Maar de visie op de onsterfelijkheid van de ziel horen we op een meer genuanceerde manier te bekijken. Wat is de ziel precies? De ziel is een volledige mens, maar dan op energetisch (fijnstoffelijk) niveau. De ziel kan begrepen worden als een lichtlichaam: een compleet lichaam met alles erop en eraan, maar dan gemaakt van licht! Wanneer we gelukkig zijn – en al helemaal wanneer we verliefd zijn – dan straalt dat licht door in ons fysieke lichaam! We voelen ons bezield en we verkrijgen een “stralende persoonlijkheid”.
Wanneer de ziel het lichaam verlaat, dan noemen we dat “sterven”. In werkelijkheid sterft de mens niet, maar leeft hij of zij voort als lichtwezen in een soort “parallelle wereld” die ook gemaakt is van licht. Je kunt van de ziel spreken als een energetisch lichaam, dat thuis hoort in een energetische wereld. Er zijn veel niveaus van energetische werelden. Deze vormen de blauwdruk voor de grofstoffelijke wereld. De grofstoffelijke wereld, waar onze aarde deel van uitmaakt, is te vergelijken met de top van een ijsberg; dat deel van de manifeste schepping dat grofstoffelijk is en daardoor zichtbaar is voor grofstoffelijke ogen.
Ons grofstoffelijke lichaam is samengesteld uit de grofstoffelijke atomen van moeder aarde. Ons lichtlichaam is samengesteld uit de uiterst fijnstoffelijke lichtatomen van de lichtwereld. Onze ziel is dus niet “van hier”, en daarom hebben bezielde mensen het gevoel: “Ik ben wel in deze wereld, maar niet van deze wereld … De energetische werelden waar de zielen vandaan komen worden door religies hemelen genoemd.
Onze individuele ziel wordt geboren in een wereld van licht en daarom heeft zij haar werkelijke thuis in een lichtwereld. Sommige zielen echter hebben het natuurlijke verlangen te incarneren in de grofstoffelijke wereld, bij voorbeeld op onze aarde. Waarom zou een lichtlichaam willen incarneren in een aards lichaam? Om twee belangrijke redenen. Ten eerste is het leven op aarde uiterst interessant, vol afwisseling en een veld van alle mogelijkheden! Ten tweede biedt het aardse bestaan de fabuleuze mogelijkheid een waardevol soort meesterschap te ontwikkelen: meesterschap over materie.
De kunst die de ziel van nature wil meesteren is het handhaven van haar innerlijke geluksbesef, ook als zij wordt geconfronteerd met de vele uitdagingen en afleidingen van het aardse bestaan. De Essentie van de ziel is een oceaan van gelukzaligheid. De Essentie van de ziel is absoluut gelukzaligheids bewustzijn. (In het Engels: Absolute Bliss Consciousness – dat ik graag noem: het ABC van het Leven.) Wanneer wij als mens dit essentiële niveau kunnen her-inneren en blijvend ervaren, dan gaan we spontaan leven vanuit dit geluksbesef en dan ontstaat automatisch (atma-matisch) een hemels leven op aarde. Dit is sowieso de kosmische bedoeling. Dit is het Plan van de kosmische Creatieve Intelligentie. Dit is het Plan, waar elke ziel bewust of onbewust aan meewerkt.
Bepaalde zielen hebben veel levens als mens op aarde doorgebracht, andere zielen hebben nog maar weinig aardelevens ervaren. Daarom spreken we van oude en jonge zielen. Hoe meer een ziel haar ervaring van innerlijk geluk kan handhaven hier op aarde, des te meer werkt zij mee aan het kosmische plan, dat als doel heeft een hemelse conditie hier op aarde te manifesteren. (Vergelijk Jezus’ visie: “Uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde …”) Wanneer we dit als mens eenmaal weten, dan kunnen we ons op dit doel afstemmen, en voelt ons leven op aarde steeds meer bezield aan. Zo worden we gelukkig, liefdevol en wijs.
Het wezen, de uiteindelijke Essentie van ons mensen is dus niet onze ziel maar het absolute, universele en gelukzalige Zelf! (De vedische wetenschap noemt dit Zelf van alle wezens “Atma”, of ook wel “Paramatma”, letterlijk: het hoogste Zelf). Deze bewuste Essentie horen we niet te verwarren met onze ziel! Ons ware Zelf is absoluut gelukzaligheids bewustzijn, terwijl onze ziel een energetisch lichaam is, waarmee wij ons Zelf kunnen uitdrukken! Onze ziel, die als lichtlichaam haar thuisbasis heeft in werelden van licht, is van zulk een perfectie, dat zij miljoenen of zelfs miljarden jaren kan blijven leven. Een wijze Indiase Guru grapte een keer, dat we als ziel een wedstrijd kunnen aangaan met het manifeste Universum: kijken wie het langst kan blijven bestaan. De ziel is dus een lichaam waarmee wij onszelf als individu kunnen manifesteren, en gedurende miljoenen (miljarden?) jaren ervaringen kunnen opdoen in de vele niveaus die het relatieve bestaan te bieden heeft.
Onze ziel blijft dus inderdaad leven nadat ons grofstoffelijk lichaam het loodje heeft gelegd. Dit feit gaf menigeen aanleiding om te geloven dat de ziel onsterfelijk is en eeuwig leeft. Wanneer we echter subtieler leren te kijken, dan zien we in dat de ziel – hoe perfect zij ook is samengesteld – een relatief organisme is. En … wat ooit samengesteld werd, zal ooit weer uiteenvallen in zijn samenstellende delen, zoals ook Boeddha onderwees. (Zie inzicht 16) Wat blijft er uiteindelijk nog van ons over …? WIJ blijven over! Ons ware Zelf, onze ware identiteit blijft bestaan! WIJ blijven bestaan! WIJ als Bewustzijn zijn onsterfelijk, maar de individuele lichamen die we bezielen niet! Op het niveau van ons gemeenschappelijke ware Zelf is de vreugde volkomen, daar we op dat niveau van bewustzijn ervaren dat we één zijn met Al Wat Bestaat!
In de loop van eonen, na vele levens op planeet aarde te hebben geleefd, worden we er langzaam maar zeker van doordrongen dat we één zijn met ons ware Zelf – dat uit zuiver bewustzijn bestaat en de Essentie is van alles en iedereen! In de traditionele religies wordt deze alomtegenwoordige Essentie God, Allah, Shiva, Tao etc. genoemd. Een mooie moderne naam voor deze Bron en Essentie van Al Wat Bestaat vind ik: kosmische Creatieve Intelligentie. Vroeger of later leren we de uiteindelijke waarheid in te zien dat onze ware Identiteit niets persoonlijks is, maar Bewustzijn als zodanig; absoluut gelukzaligheids Bewustzijn.
Ook als mens, levend op aarde, is het heel goed mogelijk dat we gaan beseffen dat we niet ons lichaam zijn, dat we niet onze geest zijn en dat we niet onze ziel zijn! We hoeven daarvoor slechts onze aandacht te richten op de bron van onze gedachten, op de bron van ons Ik-besef: bewustzijn als zodanig, ons ware Zelf. Zodra we Bewustzijn als zodanig ervaren, dan beseffen we automatisch (atma-matisch!), dat WIJ dit ZIJN! Dit wordt Zelfrealisatie genoemd: de realisatie dat we Bewustzijn ZIJN en dat we meerdere lichamen HEBBEN. (grofstoffelijk lichaam, mentaal lichaam en lichtlichaam).
Op een gegeven moment zijn we zozeer van het eenvoudige, eeuwige feit doordrongen, dat we één zijn met de kosmische Creatieve Intelligentie, dat we zelfs ons meest subtiele en meest sublieme individuele lichaam, onze ziel, met alle plezier loslaten – transcenderen – en voor eeuwig onze eenheid met het Goddelijke Bewuste Zijn beseffen. De golf is weer één geworden met de Oceaan. Vroeger of later wordt elke tijdelijke golf weer één met zijn oorsprong, de onbegrensde, eeuwige oceaan.
Conclusie om te bewaren in je hart: Onze individuele ziel is een tijdelijke uitdrukking van het eeuwige, absolute en universele gelukzaligheids bewustzijn. Zij kan weliswaar heel lang leven, maar is niet onsterfelijk. Alleen JIJ bent onsterfelijk, niet jouw ziel-geest-lichaam systeem!
Met deze diepgaande analyse van de ziel en zijn goddelijke Oorsprong en Essentie hebben we automatisch het boeddhistische misverstand opgelost, dat ons wil doen geloven dat er geen ziel bestaat, én we hebben het christelijke misverstand opgelost dat ons wil doen geloven dat de ziel eeuwig is. Zo ervaren we maar weer: weten is beter dan geloven!

© Drs. Frans Langenkamp www.selfrealisation.net
Meer inzichten in de ziel en onze gelukzalige Essentie
vind je in de audio cursus:
Het ABC van het Leven.

Zielencontract-intrekkingen

Zielencontract-intrekkingen – Andrew Bartzis

Dit is de Nederlandse vertaling van dit Engelse document, waarnaar verwezen werd door Montague Keen in deze en deze channeling.

Contract verwijdering voor Media systemen (hoofdstuk 1)

Ik roep alle spirituele contracten op die er zijn:

in mijn verleden, huidige en toekomstige wezens,

zelven en bestaan in deze dimensie en tijdstroom

en alle tijdstromen boven en onder de Aardse centrale sinusgolf van co-existentie.

Op dit exacte moment, in het immer aanwezige moment van cocreatie,

ontbied ik alle voorouders met dezelfde DNA afstamming om een verenigd eerbare spiritueel hof van billijkheid te creëren zodat ik een remedie kan vinden om alle contracten waaraan kleine lettertjes zijn toegevoegd tijdens het pregeboorte- en geboorteproces om te zetten.

Ik roep het eerbare spirituele hof van billijkheid op mijn pleidooi voor contractverwijdering aan te horen.

Ik herroep alle spirituele contracten met op Aarde gevestigde mediasystemen die dominantie en controle gebruiken als middel om energie te oogsten, angst te zaaien of de realiteit te manipuleren met energetische propagandatechnologieën.

Ik roep alle voorouders van alle zielenrelaties op om zitting te nemen in dit spirituele hof van billijkheid. Ik roep Moeder Aarde en al haar lichtbewoners in alle binnen- en buitenruimten op om naar voren te komen en zitting te nemen in dit spirituele hof van billijkheid. Oh groot mysterie, die de bron is van alle macht, ik roep u aan. Kom met uw heilige synchroniciteit zodat elk wezen vervuld mag worden van eenheidsbewustzijn.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met alle mediapersoonlijkheden die niet het volledige gebruik van hun vrije wil en volledige kennis van ons DNA voorouderschap hebben.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met alle media-agentschappen, corporaties en op media gebaseerde familiewapens.

Ik herroep hierbij alle spirituele contractveronderstellingen, -aannames en statistische modellen die mijn gewoontepatronen voorspellen door het gebruik van commercieel adverteren, verbonden met het systeem van dominantie en controle.

Ik stem niet in met uitzendingen naar het Etherisch rooster over publieke golflengten, televisie, internet, radio of elk ander middel dat propaganda voor massaconsumptie verspreidt.

Ik stem niet in met voorspellend modelleren d.m.v. Etherische of commerciële middelen.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met alle mediagebaseerde heilige geometrische gebouwen.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met:

de heilige geometrie mediavoorzitters

aandeelhouders

nieuwslezers

journalisten

opinieleiders

commentatoren

en alle representaties door regeringsofficials binnen het gehele mondiale medianetwerk.

Jullie hebben geen macht over mij met jullie gepretendeerde kennis.

Wij manifesteren medescheppende geesten.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met:

alle nieuws reproducerende systemen (in de Engelse tekst: regurgitating = overgevend)

crawlers (autom. programma dat nieuwe websites e.d. zoekt)

zoekmachines

printmedia

en alle vormen van Etherische propaganda die binnen deze systemen wordt gebruikt.

Ik herroep alle aannames door alle adverterende agentschappen die zijn gebaseerd op het systeem van dominantie en controle.

Ik stem niet in met welk adverterend systeem ook dat zielengroepen, zielsverhuizingen/of het spirituele incarnatieproces als doel heeft.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten die de genetische vrije wilsexpressie van alle bewuste soorten beperkt.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten die de media definiëren als onze vertellers van mondelinge tradities of als leraren van generaties.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met het heilige geometrische satellietuitzendingensysteem.

Ik herroep alle spirituele contracten met Etherische kunstmatige intelligenties die heilige geometrische satellietsystemen gebruiken als middel om mijn informatiestroom te kapen.

Ik stem niet in met het psychisch monitoren of beïnvloeden door enig mediasysteem dat het systeem van dominantie en controle dient.

Ik eis hierbij de onmiddellijke verwijdering van alle op uitzendingen gebaseerde psychische parasieten en hun doorgifte – en oogstsysteem dat massa’s psychische parasieten creëert.

Ik herroep hierbij alle contracten die mijn levenskracht gebruiken als een valse vorm van toestemming voor de doorgifte en het verspreiden van psychische parasieten bij al mijn DNA zielsrelaties.

Ik herroep hierbij alle zielscontracten die de media de macht geven langer te bestaan dan een generatie van geschiedenis.

Ik eis dat alle rechten van kennis van generaties teruggegeven worden aan de zielenfamilie- structuur.

Ik eis de terugkeer van onze geschiedenis op een volledige en transparante manier, zodat er niet langer geheimen worden bewaard voor onze mensen.

Ik herroep hierbij alle rechten, plichten, verantwoordelijkheden en huidige handelingen van alle mediapersoonlijkheden. Jullie diensten zijn niet langer nodig.

Ik herroep hierbij alle privileges die de mediafamilies enige macht over mijn zielscontracten, zielenfamilie of zielgebaseerde migratiepatronen geven.

Ik herroep alle rechten van enig mediasysteem gebaseerd op dominantie en controle om ooit terug te keren binnen mijn zielenfamiliestructuur van alle verleden, huidige en toekomstige levens.

Ik eis hierbij de onmiddellijke stopzetting en verwijdering van alle valse informatie van alle media.

Ik eis hierbij dat enige en alle toekomstige distributie van informatie omtrent alle vormen van media doorlopend absolute waarheid, integriteit en transparantie omvat.

Ik verklaar hiermee dat Moeder Aarde nu samen met mij zeggenschap heeft over alle plaatselijke of massamedia informatie-uitwisselingsystemen.

Ik roep alle voorouders op dit lezen van mijn vrije wil te honoreren en het in te voeren in de Akasha-kronieken van de Aarde zodat alle bewuste soorten begrijpen dat onze vrijheid komt met het te allen tijde gebruiken van vrije wil.

Herroeping van het Bankwezen (hoofdstuk 2)

Ik roep alle spirituele contracten op die er zijn:

– in mijn verleden, huidige en toekomstige levens

– zelven en bestaansvormen in deze dimensie en tijdstroom

– en alle tijdstromen boven en onder de Aardse centrale sinusgolf van co-existentie

Op dit exacte moment, in het immer aanwezige moment van cocreatie,

ontbied ik alle voorouders met dezelfde DNA afstamming om een verenigd eerbaar spiritueel hof van billijkheid te creëren zodat ik een remedie kan vinden om alle contracten waaraan kleine lettertjes zijn toegevoegd tijdens het pregeboorte- en geboorteproces om te zetten.

Ik roep de 4 elementen op: Lucht, Aarde, Water en Vuur.

Ik roep het spirituele hof van billijkheid op met alle voorouders, verenigd met de migratiepatronen van alle zielsfamilies die incarneren op Moeder Aarde.

Ik roep de voornaamste vooroudergeesten van Moeder Aarde op om aan dit spirituele hof te verschijnen om ruimte beschikbaar te stellen voor het lezen en verwijderen van alle contracten aangaande energie-uitwisseling van waardesystemen.

Ik roep de mondiale droomtijd van de Aarde op.

Ik roep de verenigde droomtijd-gemeenschappen van de gehele Aarde op om naar dit spirituele hof van billijkheid te komen om het bij te staan met hun volledige wijsheid aan dit gewijde moment, waarop ik opnieuw mijn soevereine geestautoriteit claim voor alle uitwisseling van energie voor waardesystemen.

Ik herroep hierbij al mijn spirituele contracten met de belangrijkste bankiersfamilies.

Ik herroep al mijn spirituele contracten met alle bankiersfamiliewapens.

Ik herroep, verwijder en ontbind alle bankiersfamilietrusts die mijn naam gebruiken als nummer voor het oogsten van energie.

Ik herroep alle veronderstelde rechten die worden gebruikt door het op DNA gebaseerde koningschap, lordship of contracten m.b.t. het wisselen van landhuizen tussen alle bankiersfamilies.

Ik verklaar hiermee dat ik niet toestem in het heersen door enkelen. Ik stem niet toe in het heersen door bankiersfamilies.

Ik stem niet in met de veronderstelde autoriteit van de bankiersfamilies die de vrije rechtbanksystemen financieren.

Ik herroep alle rechten, privileges en regels die zijn gecreëerd door op familiewapen – of DNA-afstamming gebaseerde bankiersfamilies, om het vrije rechtbankensysteem te domineren en te controleren.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten die het bankwezen als zijnde verbonden met mijn vrije wil definiëren.

Ik herroep alle kleine lettertjes binnen al mijn verleden, huidige en toekomstige zielscontracten die te maken hebben met enig banksysteem als een 3D-matrix schuldincasso of een systeem om energie te oogsten.

Ik eis de onmiddellijke terugbetaling van alle energie – en 3D-matrix vertegenwoordiging van waarde.

Ik stem niet in met het gebruik van corrupte rechtbanken als middel voor rechtspraak.

Ik herroep alle rechten van 3D-gebaseerde rechtbankveronderstellingen van macht met enige 3D-uitwisseling voor waarde systemen die zijn gecreëerd voor de lol van de bankiersfamilies.

Ik herroep hierbij alle toestemming voor op inkt, web of energie gebaseerde handtekening oogstende systemen.

Ik herroep alle rechten om mijn 3D-matrix handtekening te gebruiken om me te vertegenwoordigen in enig rechtbanksysteem, geestelijk of 3D-matrix.

Ik stem niet toe in het gebruik van mijn zielscontracten als middel om energie te oogsten door welk dan ook van de primaire banksystemen die zijn gecreëerd door de primaire zielscontract-houdende bankiersfamilies.

Ik herroep alle rechten om mijn naam te gebruiken in enigerlei vorm door wapenschild-contracten met bankiersfamilies.

Ik eis het onmiddellijke en permanente uitwissen van alle handtekeningen die worden gebruikt om me te vertegenwoordigen in het bankensysteem van wisselen voor waarde.

Ik stem niet toe in het gebruiken van mijn levenskracht voor welke uitwisseling van waarde ook via het bankensysteem, dat niet volledig transparant is t.a.v. alle transacties, geestelijk of 3D-matrix.

Ik verklaar hiermee dat alle bankgebaseerde gebouwen die heilige geometrie gebruiken GEEN MACHT hebben over mijn soevereine vrije wil.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met alle banksystemen die heilige geometrie gebruiken als middel om energie te oogsten of als werktuig voor dominantie en controle.

Ik herroep alle rechten, privileges en veronderstellingen bij gebouwen die heilige geometrie gebruiken als kleine lettertjes bij zielscontract-dwangsystemen.

Ik stem niet in met enig heilig geometrisch gebouw voor de huisvesting, het vasthouden of het overdragen van iets van mijn levenskracht voor enig banksysteem op alle Aardse tijdlijnen en/of daarnaast bestaande dimensies.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met alle heilige geometrische systemen die mijn levenskracht gebruiken zonder directe instemming van mij en de volledige toestemming van al mijn zielenfamilie-voorouders.

Ik herroep alle rechten, privileges en reglementen die een nieuw heilig geometrisch banksysteem creëren.

Ik verklaar hiermee dat alle bankfamilies en -systemen nu verboden worden om in het geheim te handelen, verborgen of openlijk, om mijn energie in enigerlei vorm te oogsten.

Ik verklaar hiermee dat Moeder Aarde nu met mij zeggenschap heeft over alle systemen m.b.t. het wisselen van energie voor waarde.

Ik roep alle voorouders op deze lezing van mijn vrije wil te honoreren en het in de Aardse Akaska-kronieken in te voeren zodat alle bewuste soorten begrijpen dat onze vrijheid komt door het te allen tijde gebruiken van vrije wil.

Herroeping van Bestuur (hoofdstuk 3)

Ik roep alle spirituele contracten op die er zijn:

in mijn verleden, huidige en toekomstige wezens,

zelven en bestaan in deze dimensie en tijdstroom

en alle tijdstromen boven en onder de Aardse centrale sinusgolf van co-existentie.

Op dit exacte moment, in het immer aanwezige moment van cocreatie,

ontbied ik alle voorouders met dezelfde DNA afstamming om een verenigd eerbaar spiritueel hof van billijkheid te creëren zodat ik een remedie kan vinden om alle contracten waaraan kleine lettertjes zijn toegevoegd tijdens het pregeboorte- en geboorteproces om te zetten.

Ik roep het eerbare spirituele hof van billijkheid op mijn pleidooi voor contractverwijdering aan te horen.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten aangaande gekozen- en niet gekozen bestuurspersoonlijkheden.

Ik herroep alle spirituele contracten met bestuurssystemen gebaseerd op familiewapens.

Ik herroep alle rechten, plichten en verantwoordelijkheden van alle bestuursentiteiten die mijn stem gebruiken als een middel om energie te oogsten.

Ik herroep alle spirituele contracten met:

– elke senator

– elk congreslid

– elke ambassadeur

– alle leden van het Hooggerechtshof

– presidenten

– vicepresidenten

– en alle kabinetsleden

Ik herroep alle spirituele contracten met elke tak van bestuur in al mijn verleden, huidige en toekomstige levens.

Ik stem niet in met de heerschappij door enkele bevoorrechten.

Ik herroep alle:

– rechten

– verantwoordelijkheden

– aannames

– veronderstellingen

– en handtekeningen

die me in de greep houden van enkele of alle van de volgende:

– bestuursorganisaties

– familiewapens

– heilige geometrische bouwwerken

– monumenten

– herdenkingsplaatsen

– of militaire bases.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met een georganiseerd regerend bestuur. Ik stem niet in met elke vorm van georganiseerd bestuur dat energie oogst van zijn mensen.

Ik herroep hierbij alle contracten met de centrale bankfamilies.

Ik herroep alle rechten, veronderstellingen en verantwoordelijkheden van elk lid van de centrale bank en systemen voor het wisselen van energie voor waarde, geleid door welk bestuur of welke bedrijfsambtenaar dan ook.

Ik herroep alle spirituele contracten die verborgen zijn binnen ons bestuurssysteem van het wisselen van energie voor waarde.

Ik herroep alle spirituele contracten met alle bestuurskantoren die heilige geometrie-wapenschilden gebruiken om macht te behouden of kleine lettertjes aan zielscontracten toe te voegen.

Ik herroep alle rechten, privileges, machten, aangenomen en niet aangenomen, overeengekomen en niet overeengekomen, van elke tak van federale wetshandhaving die federal reserve energie gebruikt om het systeem van overheersing en controle te ondersteunen.

Ik herroep alle spirituele contracten die goedkeuring creëren voor regeringscommissies die bepalen wat kwaliteit van leven is.

Ik herroep alle rechten, plichten, verantwoordelijkheden voor alle bestuurssystemen die wetten uitschrijven die mijn spirituele contracten beïnvloeden zonder mijn directe toestemming vanuit mijn totale DNA afstamming van voorouders, in verleden, heden en toekomst.

Ik herroep alle spirituele contracten die het de regering mogelijk maken tijdreizen te gebruiken als een middel voor dominantie en controle.

Ik herroep alle rechten en plichten van alle tijdreizende personen, operaties, systemen in verleden, heden en toekomst.

Ik eis de onmiddellijke terugkeer van alle tijdreizende regeringspersonen naar hun juiste en perfecte tijdlijn.

Ik herroep alle rechten van alle technologieën die dimensies wijzigen, tijdstromen manipuleren of schade toebrengen aan alle bewuste levensvormen op Aarde die in alle tijdslijnen en dimensies naast elkaar bestaan.

Ik stem niet in met tijdlijn-oorlogen.

Ik stem niet in met massapropaganda.

Ik stem niet in met op oorlog gebaseerde industriële complexen.

Ik stem niet in met het gebruik van het leger om te domineren en controleren.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten die heimelijk zijn verweven in elke wet in verleden, heden en toekomst.

Ik stem niet in met het passeren van wetten aangaande zielenfamilie-migratie of systemen die me verhinderen mijn complete en totale zielenfamilie te verenigen.

Ik eis de onmiddellijke terugkeer van mijn hele zielenfamilie die het recht ontzegd werd met mij samen te leven in mijn verleden, huidige en toekomstige levens.

Ik herroep alle rechten, regels en wetten die de zielenfamilie op een 3-D matrixniveau bepalen.

Ik geef alle definities betreffende de zielenfamiliestatus terug aan Moeder Aarde.

Ik herroep alle rechten die zielsfamilies labelen met heilige geometrische linguïstiek die dimensies of realiteiten doorkruisen.

Ik herroep alle spirituele contracten met alle vormen van heilige geometrische linguïstiek in verleden, heden en toekomst.

Ik stem niet in met het gebruik van heilige geometrische linguïstiek als een middel voor het oogsten van energie.

Ik stem niet in met het gebruik van heilige geometrische steden, infrastructuur, linguïstiek of kunst met dominantie en controle als doel.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten die het de regering mogelijk maken ieder mens op elke tijdlijn of in elke dimensie in het rijk van Moeder Aarde te domineren en controleren.

Ik herroep alle aannames en veronderstellingen van machts- en klassesystemen.

Ik herroep alle spirituele contracten die bewuste levens definiëren als vee of als handelswaar.

Ik stem niet in met het gebruik van mijn levenskracht voor elk ander doel dan de genezing van Moeder Aarde en het bevorderen van eenheidsbewustzijn tussen alle bewuste soorten die leven en samenleven binnen (het rijk van) Moeder Aarde.

Hierbij verklaar ik dat Moeder Aarde nu met mij zeggenschap heeft over elke vorm van mondiaal bestuur, inter-persoonlijke relaties of galactische relaties m.b.t. alle bewuste wezens die in het rijk van Moeder Aarde bestaan en samenleven.

Ik roep alle voorouders op om deze lezing van mijn vrije wil te honoreren en het in te voeren in de Akasha-kronieken van de Aarde zodat alle bewuste soorten kunnen begrijpen dat onze vrijheid komt door het te allen tijde gebruiken van vrije wil.

Herroeping van het zielscontract voor het Goddelijk-Mannelijke (Hoofdstuk 4)

Ik roep alle spirituele contracten op die er zijn:

in mijn verleden, huidige en toekomstige wezens,

zelven en bestaan in deze dimensie en tijdstroom

en alle tijdstromen boven en onder de Aardse centrale sinusgolf van co-existentie.

Op dit exacte moment, in het immer aanwezige moment van cocreatie,

ontbied ik alle voorouders met dezelfde DNA afstamming om een verenigd spiritueel hof van billijkheid te creëren zodat ik een remedie kan vinden om alle contracten waaraan kleine lettertjes zijn toegevoegd tijdens het pregeboorte- en geboorteproces om te zetten.

Ik roep het eerbare spirituele hof van billijkheid op mijn pleidooi voor contractverwijdering aan te horen.

Ik roep alle voorouders van alle zielenrelaties op om zitting te nemen in dit spirituele hof van billijkheid. Ik roep Moeder Aarde en al haar lichtbewoners in alle binnen- en buitenruimten op om naar voren te komen en zitting te nemen in dit spirituele hof van billijkheid.

Oh groot mysterie, die de bron is van alle macht, ik roep u aan. Kom met uw heilige synchroniciteit zodat elk wezen vervuld mag worden van eenheidsbewustzijn.

Ik roep de Grote Geest op die leeft binnen het Grote Mysterie. Door u hebben de krachten van Moeder Aarde zich gemanifesteerd, in dit “IK BEN” moment roep ik uw wijsheid aan.

Zegen mijn tocht op deze heilige grond. Zegen mij als ik uw heilige lucht inadem. Zegen mij als ik mij verwarm met heilig vuur. Zegen mij met uw heilige levenswater. Zegen mij als ik leer te lopen met persoonlijke kracht.

Vandaag bereis ik het grote onbekende, gun me de wijsheid om nederig te zijn. Geef me de wijsheid om lief te hebben, ook als de liefde niet beantwoord wordt. Geef me de kennis mijn manier van zijn in balans te brengen. Zodat ik mijn familie mag genezen, mijn stam, mijn land en onze Moeder Aarde.

“Ik ben” klaar om op te roepen: mijn natuurlijke rechten als een soeverein mannelijk wezen geboren op Moeder Aarde via een baarmoeder van een heilige vrouw die op dezelfde manier geboren is.

Ik roep mijn natuurlijke rechten als een wezen van Moeder Aarde op. Ik ben geboren onder natuurlijke wetten. Met deze wijsheid van mijn natuurlijke geboorte herclaim ik nu mijn plaats in de natuurlijke wereld.

Ik herroep alle energetische contracten met alle mensen waar ik seks mee heb gehad dat werd beïnvloed door de op propaganda gebaseerde massamedia of pornografie. Ik breng mezelf terug naar het nulpunt van de foetus in mijn moeders baarmoeder.

Ik herroep alle contracten met alle perverse gewijde mannelijke mysteriescholen die gebruik maakten van foute informatie of die een patriarchaal gedomineerde maatschappij hebben gecreëerd.

Ik annuleer, genees of verwijder alle contracten die het heilig-mannelijke tijdens de geboortekanaal-fase van het leven perverteren.

Ik herroep alle spirituele contracten die een vorm van competitie creëren tussen de mannelijke soort wanneer ze te maken hebben met welke heilig-vrouwelijke uitdrukking dan ook. Ik herroep alle culturele taboes die emotionele verwijdering van vrouwen creëren.

Ik herroep alle perverse seksuele contracten die me in het verkeerde geslacht, dat ik voor mijn geboorte gekozen heb, plaatsen.

Ik herroep alle contracten die perversie veroorzaken in de mannelijke uitdrukking van sensueel gedrag.

Ik herroep alle contracten die mijn heilig-mannelijke energie herbergen, vasthouden of opslaan om mannelijk-dominante sporten, activiteiten of vermaak die het goddelijk-vrouwelijke demoraliseren of naar beneden halen te promoten.

Ik herroep alle systemen van patriarchale dominantie van de familie-eenheid. Ik geef alle definities van familie aan Moeder Aarde terug zodat heling en oplossing kan worden beproeft tussen alle families die nu de patriarchale concepten genezen.

Ik herroep alle culturele contracten waarmee ik geïncarneerd of gereïncarneerd ben die een mannelijk gedomineerde maatschappijstructuur creëren. Ik breng het heilig-vrouwelijke terug naar haar juiste plaats als gelijkwaardige partners in deze cocreatie-ervaring van het leven.

Ik herroep alle spirituele contracten met alle religies waar ik in bestaan heb die geen volledig recht, verplichtingen en verantwoordelijkheid in totale gelijkwaardigheid aan het heilig-vrouwelijke en mannelijke geven.

Ik herroep alle spirituele contracten die me op enigerlei manier in welke vorm ook vasthouden of me via zielscontract dwingen in de oorlog te dienen. Ik verwijder alle patriottische programmering die een honger naar oorlog creëren.

Ik herroep alle spirituele contracten die de man definiëren als zijnde oorlog georiënteerd. Ik herroep alle spirituele contracten met alle regeringen waar ik voor gediend heb gedurende alle tijden van oorlog.

Ik herroep alle spirituele contracten die een op oorlog gebaseerde, door mannen gedomineerd militair industrieel complex creëren.

Ik herroep alle contracten die een mannelijke dienende /dienstverlenende seksindustrie creëren die vrouwen op enige wijze of in enige vorm domineert.

Ik herroep alle spirituele contracten die een gevoel van onzindelijkheid creëren binnen mijn heilige mannelijke expressie. Ik herroep alle contracten die me gevangen houden in schaamte, verwijt of schuld gecreëerd door perverse mannelijke of perverse vrouwelijke persoonlijkheden.

Ik herroep alle contracten met de incubus- en succubusnetwerken* waar ik mee ben om gegaan in mijn verleden, huidige en toekomstige levens. Hierbij verban ik het gehele incubus- en succubusnetwerk voor eeuwig uit mijn werkelijkheid. (* incubus: mannelijke demon die sex bedrijft met slapend persoon, succubus: vrouwelijke demon; idem)

Hierbij herroep ik mijn gehele staatsburgerschap uit alle vertegenwoordigingen van koningschap, dictatorschap, religieuze monarchieën, religieuze raden of vertegenwoordigende overheidsmodellen.

Hierbij verwijder ik mijzelf permanent uit alle droomtijdsamenlevingen die verweven zijn met het systeem van dominantie en controle, waardoor onze mondelinge leermeesters/geschiedkundigen over de gehele oorspronkelijke wereld zijn uitgevaagd.

Hierbij herroep ik elke beslissing die ik ooit gemaakt heb toen ik in dienst was van het systeem van dominantie en controle. Alle besluiten die voor me genomen zijn door een overheidsvertegenwoordiger in het bezit van een Mannelijk zielscontract van mij, worden nu in een eerbaar spiritueel hof van billijkheid ondergebracht waarbij alle voorouders aanwezig zijn, zodat we heling kunnen vinden en oplossing, i.p.v. berechting of oordeel.

Ik verkondig nu met volle soevereine overtuiging dat ik _______________* (*noem je naam) nu volledig aanwezig ben in de almachtige ‘ik ben’-zelf. Ik verklaar dat ik vanaf nu zal werken met een permanent spiritueel hof van billijkheid m.b.t. genezing van het goddelijk-mannelijke of vrouwelijke zodat perversie nooit meer mijn expressieveld binnen komt.

Hierbij verklaar ik dat Moeder Aarde nu met mij zeggenschap heeft over alle vormen van inter-persoonlijke relaties tussen alle bewuste en samenlevende soorten die leven in de rijken van Moeder Aarde.

Ik roep alle voorouders op deze lezing van mijn vrije wil te honoreren en het in de Aardse Akaska-kronieken in te voeren zodat alle bewuste soorten begrijpen dat onze vrijheid komt door het te allen tijde gebruiken van vrije wil.

Zielscontract Verwijdering om het Goddelijk-Vrouwelijke te bevrijden (Hoofdstuk 5)

Ik roep alle spirituele contracten op die er zijn:

in mijn verleden, huidige en toekomstige wezens,

zelven en bestaan in deze dimensie en tijdstroom

en alle tijdstromen boven en onder de Aardse centrale sinusgolf van co-existentie.

Op dit exacte moment, in het immer aanwezige moment van cocreatie,

ontbied ik alle voorouders met dezelfde DNA afstamming om een verenigd spiritueel hof van billijkheid te creëren zodat ik een remedie kan vinden om alle contracten waaraan kleine lettertjes zijn toegevoegd tijdens het pregeboorte- en geboorteproces om te zetten.

Ik roep het eerbare spirituele hof van billijkheid op mijn pleidooi voor contractverwijdering aan te horen.

Ik herroep alle spirituele contracten met Aardegebaseerde religies, culturen, geloofssystemen en ondernemingen die de goddelijke vrouwelijke kracht in onze wereld domineren en controleren en die een energetische onbalans creëren die elke man, vrouw en elk kind op deze planeet beïnvloedt.

Ik roep alle voorouders van alle zielsrelaties op zitting te nemen in dit spirituele hof van billijkheid.

Ik roep Moeder Aarde en al haar lichtbewoners in alle binnen- en buitenruimten op om naar voren te komen en zitting te nemen in dit spirituele hof van billijkheid.

Oh groot mysterie, die de bron is van alle macht, ik roep u aan. Kom met uw heilige synchroniciteit zodat elk wezen vervuld mag worden van eenheidsbewustzijn.

Ik herroep hierbij de contracten van alle religies en culturele geloofssystemen die het vrouwelijke in een gedomineerde positie van ongelijkheid plaatsen. Dit omvat de projecties van ongelijke betaling, de onmogelijkheid voor een vrouw de kost te verdienen, land of een bedrijf te bezitten, of een opleiding van haar keuze te volgen.

Ik stem niet in met de feministische beweging die was gesticht en gefinancierd door de CIA om zodoende een vrouw te scheiden van haar goddelijk-vrouwelijke kracht, haat tegen mannen te voeden en afscheiding en verdeeldheid te zaaien in de eenheid van de zielenfamilie.

Ik herroep hierbij alle culturele geloofssystemen die verwachtingen scheppen van een “vrouwelijke plicht” om een onrealistische last alleen te dragen en in stilte te lijden.

Ik stem niet in met de sociale politiesystemen die zijn ingesteld om een vrouw te laten denken dat ze te gevoelig is, te emotioneel, of stuurloos, in een poging een vrouwenziel op een dusdanige manier neer te zetten dat ze zich onstabiel of onbeduidend voelt.

Ik herroep hierbij alle contracten van culturele geloofssystemen waar vrouwelijke kinderen bij geboorte worden vermoord, seksueel verminkt door een verondersteld “recht van toegang”, verkocht aan de miljoenenindustrie van de kinderpornografie, of verhandeld als seksslaven.

Ik stem niet in met de porno-industrie die de broedplaats is voor seksuele perversie en de exploitatie, de vernedering, het slachtofferen en het onteren van de goddelijke vrouwelijke kracht.

Ik herroep hierbij de volgende spirituele sexuele-perversiecontracten die als doel hebben een vrouw te scheiden van haar goddelijke vrouwelijke kracht:

– alle groepsseks en polyamoureuze programma’s die allemaal een perversie van de goddelijke seksualiteit zijn, bedoeld om te zorgen dat de vrouw zich “tekort” voelt schieten.

– alle dubbele moralen in culturele geloofssystemen waar recreatieve seksuele promiscuïteit, meerdere vrouwen, harems en maîtresses zijn toegestaan en worden toegejuicht voor een man, maar sociale ondergang betekenen voor een vrouw.

– alle programma’s die beelden creëren die mannen op vrouwen projecteren terwijl ze masturberen, evenals perverse fantasieën die worden gebruikt als hindernis tussen de hartruimte van een man en een vrouw in een heilige seksuele verbinding.

Ik stem niet in met deze spirituele seksuele perversiecontracten. Jullie hebben geen macht over mij. Hierbij verklaar ik dat Moeder Aarde met mij zeggenschap heeft, evenals mijn zielenfamilie en mijn voorouders. Ik verklaar dat ik nu verschoond ben van deze projecties van seksuele perversie en ik keer terug naar de bron van onschuld als een goddelijk vrouwelijk soeverein wezen.

Ik herroep hierbij alle contracten en concepten die in onschuld of zalig onwetende staat van zijn werden gecreëerd. Ik kondig hierbij een nieuwe staat van spirituele en fysieke schoonheid af. Ik herroep alle voorgaande zelfgecreëerde concepten van reinheid en welke perverse fixatie m.b.t. mijzelf dan ook. Deze nieuwe aanroeping van reinheid verwijdert alle voorgaande concepten van heilige seksualiteit, sensualiteit en recreatieve seks. Ik breng dit alles terug naar het nulpunt van de foetus in mijn moeders’ baarmoeder. Ik herverbind al mijn DNA strengen met de hartslag van Moeder Aarde.

Het heilige vrouwelijke is verbonden met haar hart in haar heilige vrouwelijke ruimte en ontkent haar menstruele cyclus niet, ze aanvaardt het als een periode van introspectie, retrospectie en reflectie.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met de amusements- en advertentie-industrie die programma’s van zelfhaat, lage eigenwaarde, zelfmedicatie, zelfverminking, eetstoornissen etc. hebben gecreëerd.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met de medische industrie die de gezondheid van de vrouw en haar gave om te baren volgens de natuurlijke wetten van Moeder Aarde geschaad hebben, medicijnen voor geboorte-beperking en andere chemicaliën in ons drinkwater en onze lucht die onvruchtbaarheid en oversekstheid veroorzaken. Evenals kleding die schade toebrengt aan de gezondheid van de vrouw, zoals b-h’s, hoge hakken, korsetten, ingebonden voeten en tampons.

Ik herroep alle geboortecontracten die werden gecreëerd door keizersneden, zwangerschapsmedicijnen, prenatale röntgenfoto’s, inentingen, incubaties, het niet op het hart van de moeder leggen van het pasgeboren kind, verwijdering van de placenta en het doorknippen van de navelstreng die tot 4 dagen in tact zou kunnen blijven om het voor het kinderhart mogelijk te maken zich te verbinden met de moeder en de vader.

Ik herroep alle contracten die een vrouw dwingen een ziel te dragen en geboren te laten worden die niet de gezamenlijke goddelijke keuze is van haar en haar gekozen en met haar verbonden heilige man. Dit omvat slachtoffers van verkrachting, tienerzwangerschappen en gedwongen of gearrangeerde huwelijken. Ik geef Moeder Aarde het natuurlijke incarnatierooster terug. Ik verwijder nu permanent het reïncarnatierooster van mijn zielenbestaan.

Ik stem niet in met alle programma’s die ten doel hebben een vrouw zich te dik, te dun, te oud, te jong, te zwart, te wit, te etnisch, te rijk, te arm of welke projectie dan ook te laten voelen waardoor een vrouw zich op een of andere manier niet goed genoeg voelt.

Ik verklaar hierbij dat ik meer dan goed genoeg ben, ik ben oneindig bewustzijn. Ik ben de incarnatie van de Goddelijke Godin. Ik ben een soeverein wezen en hierbij vorder ik in dit spirituele hof van billijkheid mijn goddelijke vrouwelijke kracht terug.

Ik roep alle voorouders op deze lezing van mijn vrije wil te honoreren en het in de Aardse Akaska-kronieken in te voeren zodat alle bewuste soorten begrijpen dat onze vrijheid komt door het te allen tijde gebruiken van vrije wil.

Vertaling: Rob en Marja

 

Order van een ZPE-unit

Spoedig zullen we weten of deze ZPE-unit aan onze verwachtingen gaat voldoen.
Update 31 maart 2017
De 2 Innovatehno units zijn niet volgens afspraak afgeleverd.  Men wil nu eerst een lijstje van orders.!
Men moet opnieuw aanvragen.
Nu een 50% aanbetaling?

De Magmov3000 die ergens in Duitsland was blijven steken? wordt nu door de maker zelf afgeleverd. Althans dat is het laatste bericht.

 

ZPE-unit-bestellen-order

Door veel aanvragen is datum al niet haalbaar? (zie update)

Orders; code “FE-160317/7”
Delivery date; Thursday, 16/03/2017
You’ll get a phone call +385916228785 for delivery adress 15.03. 2017 at 11:30h (CET)

(Delivery office (B)Antwerpen), Innovatehno1943 d.o.o
P.S. If you want to cancel orders call +385916228784 or send email on order@innovatehno.eu
Because too many orders, the device can not be delivered before that date!

Straling-stress 2017

Er zijn veel minder elektro-gevoeligen dan algemeen wordt beweerd.
(Maar dat geringe aantal kan wel heel veel last ondervinden, maar van andere elektrosmog dan beweerd wordt.)

Er lopen veel personen rond met een lawaai-box (wat de Duitsers een knatterbox noemen) en denken te meten volgens het boekje.
Echter, weinigen hebben het thema elektrosensitiviteit grondig bestudeerd in al haar facetten.
Weinigen weten wat het precies inhoudt, welke frequenties nu in feite zo schadelijk zijn, wat men dient te ondernemen om minder last van elektrosmog te hebben.
Weinigen hebben zich afgevraagd hoe het komt dat miljarden mensen dagelijks aan elektrosmog zijn blootgesteld, er totaal geen hinder van ondervinden en waarom slechts een gering aantal wel met lichamelijke klachten geconfronteerd worden.
Daar zijn redenen voor.
1. Alle elektrosensitieven zijn *ziek*: Bewust of onbewust.
Hun immuunsysteem is aangetast door allerlei zeer verschillende oorzaken, in de laatste plaats door elektrosmog zelf.
Wanneer men zijn beschadigde immuunsysteem kan repareren, vermindert de gevoeligheid voor elektrosmog. Daar zijn methodes voor.
De meeste elektrosensitieve personen hebben geen idee wat zij allemaal onder de leden hebben, aan bijvoorbeeld parasieten en andere microorganismen, tekorten en teveel van bepaalde stoffen, slecht werkende organen (lever, gal, pancreas, maag, aders, etc.)
2. Uitgangspunt voor metingen van straling hoort de elektrosensitieve persoon te zijn, niet wat een boekje adviseert.
Er zijn twee soorten golven; transversale golven en longitudinale golven.
Velen denken dat de hoogfrequente straling van bv zendmasten zo schadelijk is.
Echter, de meest in het lichaam biologisch inwerkende transversale golven en frequenties liggen tussen 5kHz en 10 MHz. Daarboven is het veel minder schadelijk.
Het is zelfs zo, dat wanneer men deze middenfrequente frequenties in een hoofdstraal van bijvoorbeeld een UMTS zender met een aparte antenne kan afvangen, de elektrosensitieve personen die eerst niet meer aan de voorkant van hun huis konden verblijven, dat nu wel weer kunnen, en helemaal geen last meer van dezelfde UMTS zender hebben!
3. Het meten van deze middenfrequentie frequenties geschiedt met aparte meetapparatuur en detectoren.
4. Veel elektrosensitieven, die bepaalde protection devices gebruiken, en vrijwel geen last meer ondervinden van zendmasten, DECT en Wifi, kunnen toch hinder ondervinden van zeer zwakke andere elektrosmog bronnen.
Dat kunnen zijn bepaalde smartphones in de zak van passanten, maar ook andere bronnen zoals TL- lampen, spaarlampen, opladers, kerstverlichting bij de buren, etc.
Ook kan het gebeuren dat elektrosensitieven helemaal uit hun dak kunnen gaan bij uiterst zwakke, nauwelijks meetbare straling, maar ongevoelig zijn voor sterke signalen.
Dit is iets wat techneuten niet kunnen begrijpen. Hun meters geven niets aan en toch klagen de elektrosensitieven, die vervolgens als simulaten worden weggezet.
5. De oorzaak voor het genoemde in punt 4 kan samengevat worden onder het hoofdstuk longitudinale golven waarover ik (Charles Claessens) op mijn website een heel hoofdstuk heb geweid.
Longitudinale golven begaan een veel langere weg, dan transversale golven. Dus, waar transversale golven ophouden, gaan de longitudinale veel verder, en dat is de reden waarom de hypergevoelige elektrosensitieven daar op reageren.
Deze longitudinale golven, of Hyperschall zoals Gebbensleben dat noemt, kunnen eenvoudig met simpele middelen zeer effectief gereflecteerd worden, hetgeen door de elektrosensitieve meteen gewaar wordt. Longitudinale golven bevinden zich in het THz gebied.
6. De meetspecialisten adviseren om uit de buurt van stralingsbronnen te blijven, zg. ontwijken, maar dat blijkt in de praktijk steeds moeilijker tot zelfs onmogelijk te worden.
Voorts adviseert men om afscherming te plaatsen. Dat kan de transversale golven wel reduceren, maar laat de biologisch zo relevante longitudinale golven gewoon door. Redenen waarom in veel gevallen elektrosensitieven bij afscherming minder baat hebben.
7. Met een eenvoudig elektronisch apparaat kan men binnen twee minuten aan een persoon meten in welke mate men elektrogevoelig is. De door het liachaam geabsorbeerde elektrosmog wordt cijfermatig aangegeven.
Zo kan men ook de invloed van elektrosmog, evenals hulpmiddelen daartegen aan een persoon goed meten.
8. Met een bepaalde detector kan men aan het lichaam aanschouwelijk meten in hoeverre die persoon gevoelig is voor verschillende elektrosmog bronnen in huis, bv TV, koelkast, TL lamp. etc.
9. Met een bepaald systeem kan men de energie in het lichaam van allerlei organen, weefsels, cellen, chromosomen, DNA, etc. meten.
Daarmee kan men zien welke aandoeningen nu aanwezig zijn, en welke in de nabije toekomst te verwachten zijn (bv 3-5 jaar).
Door een expositie van elektrosmog, kan men zo met een nieuwe meting zien, wat elektrosmog in het lichaam teweeg brengt. Of bepaalde aandoeningen verergeren, en of bepaalde komende aandoeningen nu dichterbij gekomen zijn.
Met dit systeem kan men goed de onderliggende oorzaken van een beschadigd immuunsysteem naar voren halen (en tevens behandelen).
10. Er is een spreekwoord: Wat de boer niet kent vreet-ie niet.
En zo is het ook gesteld met de goegemeente, die niets van dit alles wil weten en stug doorgaat met hun doemverhalen, zonder goede blijvende oplossingen te bieden.
Bron artikel – http://www.milieuziektes.nl/Pagina11.html

Mijn aanvulling
Mijn (Frank)ervaring is dat straling momenteel overal aanwezig is. Inclusief de Mindcontrole.
De kunst is stralingbronnen zoveel mogelijk te voorkomen, afschermen en ontwijken.
Diverse technieken en hulpmiddelen zullen tot vermindering problemen komen.
Echter de huidige mens zal wel zelf verstandig moeten zijn en ook geoznd willen zijn.
Wij leven nu in een wereld van kunstmatige intelligentie. Wordt wakker.
Het is nu dweilen met de kraan open en net als het asbest verhaal een kwestie van tijd….

Mijn advies is verminder eerst de electro-stress om je heen.
Vraag een deskundige voor meting van je leefomgeving.
Met voeding valt heel veel te bereiken.
Volg de adviezen van bijvoorbeeld Kerri Rivera
Ik volg ze en kan de positieve werking merken.
Ook het 30 punten plan van Charles zal veel problemen kunnen oplossen.
Neem je eigen verantwoordelijkheid.

Bekijk dit filmpje eens en ga inzien in wat voor bizarre tijd wij leven.
Ook dit zullen wij gaan ondervinden als we niets ondernemen.
Slimme meter meer informatie

Fijne dag en blijf lachen (=gezond)

Frank Bonte
www.frankbonte.nl
www.nulpuntenergie.net